Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Profiel van NS

Mensen willen snel, veilig, makkelijk en op elk moment kunnen reizen. NS wil dit mogelijk maken. We zijn een brede dienstverlener die verder kijkt dan de trein. Onze reizigers staan in al onze activiteiten op 1, 2 en 3. We werken voor hen aan een comfortabele, laagdrempelige en efficiënte reis van deur tot deur, op basis van tijdige en actuele informatie.

Daarvoor zetten onze ruim 39.000 collega’s (36.700 fte ultimo 2019) in binnen- en buitenland zich dagelijks in. Met onze OV-partners werken we continu aan verbetering van onze dienstverlening en de prestaties op het spoor, stations van wereldklasse, de klantbeleving en onze organisatie. We zijn actief in reizigersvervoer en stationsontwikkeling en -exploitatie. Daarmee behalen we een omzet van € 6,7 miljard. 92% daarvan komt uit het reizigersvervoer.

NS in Nederland en Europa

Al sinds de oprichting van NS – in 1837 als de HIJSM – dragen we bij aan de mobiliteit en vooruitgang van Nederland. Nog steeds is de maatschappelijke rol in de thuismarkt van groot belang. Sinds 2002 verzorgt NS via dochter Abellio het treinverkeer in delen van het Verenigd Koninkrijk en busdiensten in Londen, en vanaf 2009 in Duitsland. Verder verzorgen we internationale verbindingen met Thalys, Eurostar, ICE, IC Brussel en IC Berlijn.

Onze organisatie

De NV Nederlandse Spoorwegen staat aan het hoofd van de groep die onder andere bestaat uit NS Operatie (gemiddeld over 2019 circa 13.800 medewerkers), Commercie & Ontwikkeling (circa 700), NS Stations (circa 3.300, inclusief retail), Abellio UK (circa 12.900), Abellio Duitsland (circa 2.400) en stafdiensten als HR, Finance en IT.

NS Operatie is verantwoordelijk voor het treinvervoer op het Nederlandse hoofdrailnet, inclusief de HSL-Zuid. Hier werken alle collega’s die eraan bijdragen dat onze treinen van A naar B rijden in Nederland, en zelfs over onze landsgrenzen heen gaan: machinisten, conducteurs, monteurs en servicemedewerkers. Maar ook de collega’s die achter de schermen werken aan de uitvoering van de dienstregeling en de bijsturing bij onvoorziene omstandigheden werken binnen NS Operatie.

Bij Commercie en Ontwikkeling werken collega’s die nieuwe dienstregelingen ontwikkelen, treinformules bedenken, de klantenservice runnen, stakeholder management verzorgen, marketingactiviteiten op touw zetten en uitvoering geven aan strategische innovatieve projecten. Commercie onderzoekt ook hoe reizigers ons waarderen en waar we kunnen verbeteren.

NS Stations werkt aan een goed netwerk van 401 grote en kleinere stations en aan gebiedsontwikkeling rondom stations. Samen met ProRail, overheden en vervoerders wil NS Stations de reis en het verblijf op en nabij stations zo makkelijk en aangenaam mogelijk maken. Stations worden een knooppunt voor verschillende vormen van mobiliteit, OV-Fiets en fietsparkeren. De afgelopen jaren heeft NS Stations met ProRail en gemeenten de grote stations verbouwd en nadruk gelegd op stations die ‘schoon, heel en veilig’ zijn. Alle activiteiten – winkels, diensten, voorzieningen en transferzaken – moeten bijdragen aan een betere stations- en reisbeleving van de reiziger.

Abellio UK verwerft en verzorgt railconcessies in het Verenigd Koninkrijk (Greater Anglia, Merseyrail, ScotRail, West Midlands, East Midlands) en busconcessies in London. 16.300 collega’s in het Verenigd Koninkrijk vervoeren gezamenlijk 840.000 reizigers per dag.

Abellio Duitsland verwerft en verzorgt uitsluitend railconcessies. In 2019 reed Abellio Duitsland 9 concessies in 4 regio’s. Per dag vervoert Abellio Duitsland ongeveer 256.000 reizigers. Er zijn ruim 2.700 collega’s werkzaam bij Abellio Duitsland. In december 2019 startte Abellio Duitsland de concessies S-Bahn-Rhein-Ruhr en Ruhr-Sieg-Netz 2 en in juni 2019 Stuttgarter Netz.

Organigram

Spoorconcessies in Europa

Klik op een concessie voor een detailkaart.

Toevoegen aan verslag
Print pagina