Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Tien jaren NS

in miljoenen euro's

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Balans

          

Activa

          

Materiële vaste activa

4.260

3.979

3.845

3.654

3.296

3.157

3.115

3.405

3.433

3.272

Vastgoedobjecten

135

151

170

197

194

196

169

314

315

309

Immateriële vaste activa

484

416

357

257

225

174

125

117

76

64

Gebruiksrechten vaste activa

2.022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

19

17

26

39

183

185

197

14

14

14

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

159

159

158

267

340

226

205

176

150

146

Uitgestelde belastingvorderingen

202

196

260

229

278

295

385

346

392

407

Totaal vaste activa

7.281

4.918

4.816

4.643

4.516

4.233

4.196

4.372

4.380

4.212

           

Voorraden

184

169

161

139

138

119

109

134

80

95

Overige beleggingen

-

-

-

-

270

223

231

279

362

209

Debiteuren en overige vorderingen

1.144

830

648

724

659

499

545

509

680

892

Te vorderen winstbelasting

13

16

24

4

32

32

30

11

14

-

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

818

906

565

709

671

775

759

948

534

386

Activa aangehouden voor verkoop

-

191

-

140

-

-

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

2.167

2.112

1.398

1.716

1.770

1.648

1.674

1.881

1.670

1.582

           

Totaal activa

9.448

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

           

Eigen vermogen en verplichtingen

          
           

Eigen vermogen

3.781

3.627

3.477

3.511

3.309

3.216

3.044

3.168

2.977

2.831

           

Aan komende jaren toe te rekenen baten

240

275

314

328

263

112

122

134

170

213

Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

656

740

551

293

440

867

730

577

180

315

Leaseverplichtingen

1.676

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Personeelsbeloningen

35

30

30

31

30

33

33

35

31

34

Voorzieningen

126

119

114

100

155

140

182

277

349

175

Overlopende posten

32

42

42

36

55

1

23

39

239

103

Uitgestelde belastingverplichtingen

54

48

59

160

168

169

158

153

136

103

Totaal langlopende verplichtingen

2.819

1.254

1.110

948

1.111

1.322

1.248

1.215

1.105

943

           

Rekeningcourantkredieten banken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

99

98

201

77

488

60

57

48

365

387

Leaseverplichtingen

433

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verschuldigde winstbelasting

10

12

26

7

22

8

8

12

17

7

Crediteuren en overige schulden

1.497

1.315

1.105

1.023

1.060

868

1.003

1.248

784

794

Vooruitontvangen baten

738

694

246

641

260

372

314

387

754

751

Voorzieningen

71

24

49

37

36

35

196

175

48

81

Passiva aangehouden voor verkoop

-

6

-

115

-

-

-

-

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

2.848

2.149

1.627

1.900

1.866

1.343

1.578

1.870

1.968

2.020

           

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

9.448

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

5.794

           

in miljoenen euro's

2019

2018

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

          

Opbrengsten

6.661

5.926

5.121

5.093

4.973

4.144

3.873

4.638

3.628

3.520

Bedrijfslasten

6.382

5.745

5.084

4.965

4.876

3.863

3.990

4.284

3.356

3.286

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

8

14

20

142

70

40

47

-

-

-

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

287

195

57

270

167

321

-70

354

272

234

Nettofinancieringsresultaat

-51

-14

-5

-9

-23

-35

-26

-25

-12

-22

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

Resultaat voor winstbelastingen

236

181

52

261

144

286

-96

330

261

213

Winstbelasting

-21

-65

-5

-49

-26

-106

53

-67

-50

-53

Resultaat over de verslagperiode

215

116

47

212

118

180

-43

263

211

160

Toevoegen aan verslag
Print pagina