Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Abellio’s strategie

Oorspronkelijk is Abellio opgericht ter voorbereiding op de liberalisering van de Europese spoormarkt en NS te helpen haar doelstellingen in Nederland te halen. De strategie van Abellio was gebaseerd op drie pijlers: earn/verdienen, learn/leren en prepare/voorbereiden. Uiteindelijk moeten de Nederlandse reizigers van onze aanwezigheid in het buitenland profiteren. Het is de strategische prioriteit van Abellio om onze reizigers betrouwbare diensten te bieden en duurzame financiële resultaten te behalen waarbij we via een gediversifieerde portfolio risico’s doeltreffend beheersen en investeringen op een aanvaardbaar niveau houden, zoals overeengekomen met onze aandeelhouder het Nederlandse Ministerie van Financiën.

Alle concessies van Abellio in het Verenigd Koninkrijk (VK) en Duitsland zullen naar verwachting over de contractperiode rendement opleveren. Het is momenteel lastig om op de spoormarkten in het VK en Duitsland te opereren en er zal naar verwachting enige herstructurering van de nationale spoorsector in beide landen plaatsvinden om spoor en trein beter op elkaar af te stemmen, om toekomstige klimaatdoelen te realiseren, en de groei in mobiliteit te kunnen faciliteren. Voor een blijvende rentabiliteit van onze contracten in de toekomst is het belangrijk dat wij overeenstemming bereiken met de concessieverleners over compensatie voor de uitdagingen waarvoor de vervoerders zich gesteld zien en waar zij geen invloed op hebben. In het VK worden spoorovereenkomsten voor reizigersvervoer aanbesteed als netto-contracten, wat inhoudt dat het risico van de reizigersopbrengsten voor rekening van de vervoerder komt en dat eventuele ontvangen subsidies worden berekend op basis van de kosten na aftrek van de inkomsten. In Duitsland worden de meeste spoorovereenkomsten voor reizigersvervoer aanbesteed als bruto-contracten, wat inhoudt dat het risico van reizigersopbrengsten voor rekening van de aanbestedende vervoersautoriteit komt en dat ontvangen subsidies gebaseerd zijn op de bruto kosten van het contract.

In 2019 heeft Abellio gewerkt binnen het kader voor risicokapitaal dat is overeengekomen tussen het Nederlandse Ministerie van Financiën en NS. Binnen dit kader kan NS en haar dochter Abellio buitenlandse activiteiten ontwikkelen waarbij aanvaardbare risico’s en resultaten in evenwicht zijn. In het kader wordt bepaald hoeveel risicokapitaal in het VK en Duitsland kan worden geïnvesteerd. Buitenlandse concessies brengen, evenals Nederlandse activiteiten, (financiële) risico’s met zich mee. De Nederlandse Staat als aandeelhouder, vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën, is met NS in 2016 regels overeengekomen om de financiële exposure in buitenlandse activiteiten te beperken. Dit kader houdt in de kern in dat er een bovengrens is gesteld aan het risicokapitaal dat NS, als moederbedrijf van Abellio, mag toewijzen aan haar buitenlandse activiteiten van Abellio. Deze grens ligt op € 500 miljoen voor geïnvesteerd kapitaal en te verstrekken garanties. Het totale bedrag aan geïnvesteerd kapitaal en verstrekte garanties is op 31 december 2019 € 418 miljoen (tegen € 452 miljoen op 31 december 2018). Een aanvullende limiet van € 500 miljoen geldt voor de biedingen in het Verenigd Koninkrijk voor specifieke garanties die de concessieverlener in het VK van de uiteindelijke aandeelhouder vereist. Deze garanties kunnen worden beschouwd als een voorwaardelijke kapitaalstorting die kan worden opgenomen als achtergestelde aandeelhouderslening met als doel de activiteiten van de concessie te ondersteunen en te kunnen voldoen aan de vereiste liquiditeitsratio’s . Aan het begin van een concessie zijn geen kapitaalstortingen of investeringen in eigen vermogen vereist. De aandeelhoudersleningen ten behoeve van investeringen tijdens de concessie zijn relatief beperkt, omdat de investeringen in rollend materieel gedurende de looptijd van het contract via operationele leasetransacties worden gefinancierd. Het totale bedrag aan garanties van het moederbedrijf is op 31 december € 480 miljoen (tegen € 326 miljoen op 31 december 2018) waarvan € 89 miljoen is opgenomen in aandeelhoudersleningen (tegen € 64 miljoen op 31 december 2018). De toename van de totale garanties van het moederbedrijf in 2019 heeft te maken met de nieuwe concessie East Midlands die in augustus 2019 is gestart, indexering en een stijging van de waarde van het Britse pond van 1,11 op 31 december 2018 naar 1,18 op 31 december 2019.

Risicokapitaal Abellio 

2019

2018

(in miljoen €) 

  

Eigen vermogen toerekenbaar aan NS 

334

361

Garanties verstrekt door NS 

84

91

Opgenomen onder de garanties (NS-deel) 

21

9

Totaal verstrekte garanties & eigen vermogen 

418

452

Totaal normale PCS-garanties verstrekt door NS 

480

326

Opgenomen PCS-garanties (NS-deel) 

89

64

   

Eindtotaal 

898

778

Waarvan aangesproken 

110

73

Toevoegen aan verslag
Print pagina