Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Overzicht 2019

Na 2018 was ook 2019 een jaar van groei voor Abellio UK, met de lancering van East Midlands Railway op 18 augustus en de aanhoudende groei van de bestaande activiteiten. Het is ook een periode van verandering met investeringen in nieuwe treinen van £ 3,1 miljard voor alle concessies zodat er meer zitplaatsen en diensten voor reizigers beschikbaar komen en treinmaterieel wordt gemoderniseerd.
In december 2019 besloot de Schotse regering de ontbindingsclausule van de concessieovereenkomst toe te passen om daarmee de ScotRail-concessie in maart 2022 te beëindigen. Abellio had een voorstel voor verlenging tot 2025 onder bepaalde voorwaarden voorgelegd, dat de Schotse overheid heeft afgewezen. De kortere looptijd van de concessie voor ScotRail zet ons voor een nieuwe uitdaging maar wij gaan er van uit dat in overleg met Transport Scotland we in staat zijn goede operationele prestaties voor onze reizigers te blijven leveren over de resterende looptijd van de concessie met behoud van het lange termijn perspectief voor ScotRail en Transport Scotland in belang van de reiziger.
De vijf TOC’s (Train Operating Companies) van Abellio staan nog verscheidene jaren onder contract. De ScotRail concessie is in 2022 de eerste waaraan een einde komt, terwijl de volgende concessie (Greater Anglia) in 2025 vervalt, als we ervan uitgaan dat er geen verlengingsperiode wordt afgesproken. Met de nieuwe aanwinst East Midlands Railway werd Abellio de op drie na grootste spooronderneming met een marktaandeel van 18,7% als het gaat om passagiersvervoer per spoor.

Abellio UK geconsolideerd  (in miljoen €) 

2019 

2018 

Opbrengsten (exclusief Merseyrail) 

2.919,4

2.467,0

EBIT voor CLE en IFRS 16-effect 

75,2

81,7

CLE-impact Greater Anglia* 

-17,5

-40,7

EBIT voor IFRS 16-effect 

57,7

41,0

IFRS 16-effect 

23,9

-

EBIT  

81,6

41,0

Intercompany financieel resultaat ** 

-13,9

-9,9

Overige financiële resultaten 

-19,9

-0,8

Winst voor belastingen 

47,8

30,3

Vennootschapsbelasting 

-9,7

-4,1

Nettoresultaat 

38,1

26,2

Minderheidsbelang 

-7,3

-10,2

Nettoresultaat toerekenbaar aan NS 

30,8

16,0

Nettoresultaat voor IFRS 16 impact toerekenbaar aan NS 

31,5

16,0

Kapitaalinvesteringen (exclusief Merseyrail) 

129,3

45,5

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan NS 

116,9

107,4

PCS-garanties verstrekt door NS 

480,3

326,5

Overige garanties verstrekt door NS 

84,1

59,2

Totaal Capital at Risk Abellio UK 

681,3

493,1

   

Opgenomen PCS-garanties (NS-deel) 

89,4

64,5

Overige opgenomen garanties (NS-deel) 

21,3

8,6

  • * In 2019 omvatten de netto-CLE-uitgaven een bate van € 6 miljoen dat verband hield met de herwaardering van voorgaande jaren. In 2018 omvatten de netto-CLE-uitgaven € 19 miljoen aan kosten die betrekking hadden op voorgaande jaren.
  • ** Intercompany financieel resultaat bestaat uit interest lasten op leningen en garantievergoedingen aan de aandeelhouder.

Operationele prestaties

Solide operationele prestaties vormen een fundamentele prioriteit voor Abellio. Voor al onze TOC’s geldt dat solide prestaties voor de reizigers een hechte samenwerking met Network Rail verlangen. Prestaties in het Verenigd Koninkrijk worden gemeten op grond van de Public Performance Measure (PPM). PPM meet het percentage treinen dat binnen vijf minuten van de geplande tijd op de eindbestemming aankomt na op alle geplande stations te zijn gestopt. De tabel hieronder toont de PPM voor 2019 en 2018 en ook het aantal dagelijkse treindiensten dat door iedere Britse spoorexploitant wordt uitgevoerd.
Zoals hieronder is te zien, blijft Merseyrail de best presterende TOC in het VK, met een PPM voor het jaar boven de 95%. De prestaties van West Midlands Trains hebben te lijden gehad van een reeks complexe veranderingen in de dienstregeling in mei 2019, een verminderde perroncapaciteit op het station Euston vanwege HS2-bouwwerkzaamheden en wekenlange vakbondsacties in 2019. Na de veranderingen in de dienstregeling in december 2018 had ScotRail eveneens te maken met een daling van de punctualiteit. Na aanpassingen in de dienstregeling in mei en overige maatregelen zijn de prestaties in 2019 sterk verbeterd en in het najaar presteerde ScotRail met een punctualiteit van 88,5% beter dan ooit sinds de start van de concessie. Daarbij groeide de zitplaatscapaciteit ook nog eens met 23% door introductie van en uitbreiding met nieuwe treinen.

 

Vervoerder

2019

2018

Treinen per dag

     

Merseyrail 

 96,4%

95,4%

 608

TfL Rail 

 95,5%

92,4%

 420

c2c

 95,0%

93,8%

385

LOROL 

 93,1%

93,7%

 1.444

Chiltern 

 93,0%

92,7%

 426

Greater Anglia 

 89,7%

87,1%

 1.244

Transport for Wales 

 89,6%

91,2%

 964

South Eastern 

 89,5%

88,0%

 1.951

East Midlands Railway 

 89,4%

89,1%

 476

10 

Great Western 

 89,4%

83,2%

1.563

11 

ScotRail 

 88,5%

87,3%

2.365

 

Gemiddelde alle TOC’s 

 86,9%

85,7%

 

12 

GTR 

 85,2%

81,7%

3.492

13 

Cross Country 

 84,6%

83,6%

295

14 

Caledonian Sleeper 

 82,7%

88,9%

 8

15 

South Western 

 81,7%

81,6%

 1.641

16 

West Midlands Trains 

 81,3%

85,9%

1.321

17 

Northern  

 81,1%

80,7%

 2.815

18 

Avanti West Coast (voorheen Virgin West Coast) 

80,1%

83%

303 

19 

TransPennine Express 

78,1%

75,4%

 319

20 

LNER 

 78,0%

73,1%

 148

In deze tabel worden de prestaties van de Britse TOC’s met een concessie (voortschrijdend jaargemiddelde, Moving Annual Average (MAA)) voor periode 10 van de spoorwegkalender voor 2019 en 2018 vermeld. Dertien van deze vervoerders beschikken over een concessie van het ministerie van Transport (DfT). ScotRail en Caledonian Sleeper zijn gecontracteerd door Transport Scotland en Transport for Wales Rail Ltd is gecontracteerd door Transport voor Wales. Merseyrail, LOROL en TFL Rail hebben een concessie die door de overheid wordt uitgebaat. LNER wordt rechtstreeks uitgevoerd door DfT.
De PPM wordt beïnvloed door een reeks factoren, waarbij de meeste vertragingsminuten aan infrastructuur kunnen worden toegeschreven. Onderstaande tabel toont de oorzaak van de vertragingen van de TOC’s van Abellio in 2019 per categorie:

  • NR on TOC: vertragingen veroorzaakt door Network Rail (infrastructuur), inclusief extreme weersomstandigheden.

  • TOC on Self: vertragingen die aan een TOC zelf zijn te wijten.

  • TOC on TOC: vertragingen die aan een andere TOC zijn toe te schrijven.

 

Greater Anglia

Merseyrail

Scotrail

West Midlands

East Midlands

NR on TOC

60,4%

55,1%

53,1%

54,1%

57,9%

TOC on self

29,0%

42,5%

36,6%

32,4%

21,7%

TOC on TOC

10,6%

2,4%

10,3%

13,5%

20,4%

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid op het spoor wordt in het Verenigd Koninkrijk gemeten via een nationale reizigersenquête (NRPS, National Rail Passenger Survey) die jaarlijks in het voor- en najaar onder ongeveer 50.000 reizigers wordt gehouden door Transport Focus. De Abellio treinbedrijven hebben een verbetering gerealiseerd in de klanttevredenheidsscores in de nationale reizigersenquête (NRPS) in het najaar van 2019 met uitzondering van West Midlands Trains.
ScotRail is nu de beste scorende grote treinexploitant in het VK met een klanttevredenheidsscore van 89 procent, een 10 procent stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de hoogste score voor ScotRail sinds 2017. Merseyrail is de best scorende concessie in het VK met een klanttevredenheid van 91 procent en de score van Greater Anglia is gestegen naar 81 procent.
West Midlands Trains zag de klanttevredenheidsscore dalen naar 73 procent als gevolg van ernstige verstoringen sinds de gewijzigde dienstregeling in mei 2019 waarvan het bedrijf herstelt nadat een verbeterplan in werking is gesteld. East Midlands Railway heeft een beperkte daling van de klanttevredenheid gehad wat vooral te wijten is aan verstoringen veroorzaakt door beperkingen in de infrastructuur zoals lokale overstromingen door hevige regenval. De volledige resultaten voor de TOC’s van Abellio in 2018 en 2019 luidden als volgt:

 

Voorjaar 2018

Najaar 2018

Voorjaar 2019

Najaar 2019

Werkelijk 2019

Doel 2019

Greater Anglia 

76,0% 

73,0% 

80,0% 

81,0%  

80,5%  

79,0% 

Merseyrail 

92,0% 

90,0% 

90,0% 

91,0%  

90,5%  

90,0% 

ScotRail 

84,0% 

79,0% 

85,0% 

89,0%  

87,0%  

86,0% 

West Midlands  

81,0% 

84,0% 

84,0% 

73,0%  

78,5%  

84,0% 

East Midlands 

80,0%  

nvt  

nvt  

Gemiddelde alle Britse TOC’s 

81,0% 

79,0% 

83,0% 

82,0%  

 - 

Abellio UK als werkgever

Abellio UK is een belangrijke werkgever, met een personeelsbestand van meer dan 17.000 medewerkers (2018: bijna 15.000), inclusief de medewerkers van Merseyrail. Abellio is trots op het personeel, dat zich maximaal inzet om de reis voor onze passagiers zo soepel mogelijk te laten verlopen. In december 2019 heeft Abellio voor de medewerkers ‘Abellio for All’ geïntroduceerd om diversiteit en inclusie als een kernonderdeel van ons personeelsbeleid te bevorderen.
Abellio UK is een werkgever met een gelijkekansenbeleid dat als doel heeft discriminatie, intimidatie, slachtofferschap en pesten uit te bannen. Abellio maakt zich er sterk voor dat iedereen eerlijk en met respect wordt behandeld en wordt gewaardeerd ongeacht handicap, ras, geslacht, gezondheid, sociale klasse, seksuele voorkeur, burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst, arbeidssituatie, leeftijd of wel of geen lidmaatschap van een vakbond.
Het beleid van Abellio UK is erop gericht dat degenen die tijdens hun werk gehandicapt raken, in dienst kunnen blijven. Opleidingen worden op een individuele handicap afgestemd en voor mensen met een handicap gelden dezelfde voorwaarden als voor andere medewerkers wat betreft loopbaanontwikkeling en promotie.
Abellio UK hanteert overlegprocedures die zij met haar personeel en gekozen vertegenwoordigers is overeengekomen, met als doel de werknemers bewust te maken van de financiële en economische factoren die onze prestaties en vooruitzichten beïnvloeden. Daarnaast houden we onze medewerkers periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het bedrijf.
Abellio UK doet mee aan een jaarlijkse enquête onder werknemers om te peilen hoe tevreden zij zijn. Focusgroepen van werknemers bekijken welke belangrijke punten in de enquête aan de orde zijn gesteld en gaan met de uitkomsten aan de slag. Medewerkers doen aanbevelingen in deze fora, die vervolgens worden vertaald in actieplannen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina