Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

(On)geplande buitendienststellingen

In 2019 waren er veel buitendienststellingen waardoor tijdelijk minder infracapaciteit beschikbaar was. In het voorjaar 2019 was sprake van beperkt treinverkeer in de omgeving Leiden en Den Bosch-Boxtel. In de zomer was sprake van vervangend busvervoer bij Sittard, Naarden-Bussum en Gouda met negatief effect op de punctualiteit. In 2019 heeft NS intensief met ProRail en de andere vervoerders samengewerkt om reizigers alternatief vervoer te bieden. Ook hebben wij de reizigers tijdig geïnformeerd over buitendienststellingen en is de informatie bij ontregelingen op zowel stations als in de trein verbeterd.

Tussen 24 maart en 15 april voerde ProRail werkzaamheden uit aan het emplacement Leiden. Deze werkzaamheden leidden tot grotere overlast voor onze reizigers dan voorzien. De effecten van de keuze om het treinverkeer gedeeltelijk in stand te houden, zijn door NS en ProRail onderschat en zorgden voor te veel drukte. Reizigers hebben excuses gekregen voor de overlast en gratis koffie ter compensatie. Andere bijzonderheid betrof een stroomstoring op 24 maart in Noord-Brabant waardoor 9 uur lang geen treinverkeer mogelijk was tussen Boxtel en Eindhoven.

NS werkt sinds 2019 met een integraal plan om beter te kunnen sturen op infrabehoefte en werkt samen met ProRail om de Randstad goed bereikbaar te houden tijdens geplande werkzaamheden bijvoorbeeld in de metropool Amsterdam. De samenwerking ten behoeve van toekomstbestendig en efficiënt spooronderhoud in programma Toekomstbestendig Werken Aan het Spoor van ProRail maakt vorderingen.

Landelijke pensioenacties

Afgelopen jaar legden medewerkers van NS twee keer het werk neer vanwege landelijke pensioenacties. Op 28 mei lag zelfs vrijwel het gehele treinverkeer in het land stil. NS heeft begrip voor de zorgen over pensioenen, maar we vinden het teleurstellend dat gekozen werd voor een middel waar onze reizigers zeer veel hinder van ondervinden, in een conflict waarin NS geen partij is.

Wat hebben we geleerd van de buitendienststelling in Leiden?

Werkzaamheden zijn nodig om het spoor begaanbaar te houden. Hier komt altijd hinder bij kijken, in meer of mindere mate. In de periode van zondagavond 24 maart tot en met maandagochtend 15 april 2019 hebben rondom het emplacement Leiden werkzaamheden plaatsgevonden. Tijdens deze 21-daagse is gewerkt aan vernieuwing van sporen en wissels, seinen en beveiligingssysteem. Dit leidde voor reizigers tot een aangepast vervoersplan met minder treinen en businzet. Dit logistieke plan paste binnen de normen die de spoorsector voor capaciteit hanteren. Het plan hield echter onvoldoende rekening met vertragingen en ongeplande verstoringen: door de centrale ligging van Leiden in het hart van de Randstad is de kans op olievlekwerking groter, wat de bijsturing voor een uitdaging stelde.

De uitvoering pakte anders uit dan gepland door onder meer veel meer reizigers dan voorzien. Bij de inzet van communicatiemiddelen en type boodschap hadden we hier meer rekening mee moeten houden. Dit heeft geleid tot ontevredenheid bij onze klanten, maar ook tot een negatief effect op onze operationele prestaties. Voor toekomstige werkzaamheden nemen we de leerpunten uit Leiden mee. We verbeteren de projectstructuur, waarbij met name in de integrale voorbereiding met onder meer een vaste specialist/projectleider per evenement en buitendienststelling verbetering moet brengen. Bij het opstellen van de logistieke plannen houden we nog meer rekening met maakbaarheid –zeker in de drukke Randstad en met het oog op olievlekwerking- en met communiceerbaarheid. Tot slot borgen we integraal inzicht en mandaat bij de projectleider zodat de juiste maatregelen op het juiste moment worden getroffen in bijvoorbeeld bemensing, communicatie en bewegwijzering. De effecten voor de klant van deze wijziging zijn betere verwachtingen rondom de buitendienststelling en meer controle gedurende de reis. De middelen zijn passend en helpen de klant bij de reis. Op het moment dat het niet gaat zoals gepland, is onze ambitie dat de klant -door een gedegen voorbereiding en organisatie- nog steeds een voorspelbare en betrouwbare reis ervaart.

Toevoegen aan verslag
Print pagina