Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 31 december 2017

1.012

-3

2.421

46

3.476

1

3.477

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 9

 

45

-

 

45

-

45

Herziene stand per 1 januari 2018

1.012

42

2.421

46

3.521

1

3.522

        

Resultaat

   

106

106

10

116

Niet-gerealiseerde resultaten

 

-3

  

-3

-

-3

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

-3

 

106

103

10

113

        

Dividend aan aandeelhouders

  

-8

 

-8

-

-8

Overig

 

-

46

-46

-

-

-

        

Stand per 31 december 2018

1.012

39

2.459

106

3.616

11

3.627

Aanpassing naar aanleiding van toepassing IFRS 16

 

-2

-32

-

-34

-1

-35

Herziene stand per 1 januari 2019

1.012

37

2.427

106

3.582

10

3.592

        

Resultaat

   

208

208

7

215

Niet-gerealiseerde resultaten

 

11

  

11

-

11

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

11

-

208

219

7

226

        

Dividend aan aandeelhouders

  

-37

 

-37

-

-37

Overig

 

-

105

-106

-1

1

-

        

Stand per 31 december 2019

1.012

48

2.495

208

3.763

18

3.781

Toevoegen aan verslag
Print pagina