Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen voor Nederlandse bedrijven en overheid tot 2030 hét kader voor duurzaamheidsinitiatieven. NS verwacht in 2030 op negen ‘targets’ binnen zeven SDG’s bij te kunnen dragen.

NS bepaalt in overleg met interne en externe stakeholders op welke doelen zij actief is en of er voldoende focus is. De meeste stakeholders herkennen zich in de gekozen (sub)doelen. In 2019 zette NS de dialoog voort. Dit gebeurde in de dialoog rondom strategievorming. Eerder vastgestelde doelen voor 2020 ten aanzien van klimaatneutraal, circulair en inclusief ondernemen en toegankelijkheid blijven voor de komende tijd richtingbepalend voor NS. Daarnaast wordt er in de keten gestuurd op impact op derden en duurzaam ondernemen.

De Sustainable Development Goals waar NS aan bijdraagt

Doel 5: inventariseren waar we staan op gendergelijkheid

In 2020 inventariseren we voor heel NS waar we staan en bepalen we of er eventuele actie nodig is.

Toevoegen aan verslag
Print pagina