Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Medezeggenschap

2019 was het eerste volle jaar waarin de ondernemingsraden van NS in de nieuwe samenstelling hebben gewerkt na de verkiezingen. Ze hebben in dit eerste jaar geïnvesteerd in opleidingen en gebouwd aan de constructieve samenwerking met bestuurders. Daarnaast ging het jaar 2019 voor de medezeggenschap over vernieuwing. Er is gesproken over nieuwe samenwerkingsvormen en digitale innovaties. Het jaar stond verder in het teken van de voorbereiding van de nieuwe strategische koers van NS. De informele thematafels die rond dit onderwerp in 2018 zijn gestart, waaraan zowel medewerkers, ondernemingsraden als vakbonden deelnamen, zijn afgerond in 2019. In de thematafels zijn ideeën verzameld over onderwerpen als de rol van NS in de regio, arbeid van de toekomst en de wendbaarheid van de organisatie.

Toevoegen aan verslag
Print pagina