Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Gastvrij en prettig verblijf

In 2019 heeft NS Stations met partners wederom veel stations verbeterd. We hebben geïnvesteerd in faciliteiten die de gastvrijheid verhogen, ook op de kleinere stations. NS maakte in februari 2019 bekend circa 200 regionale stations aan te gaan pakken. Onderdeel van de aanpak is dat NS samen met partners wachtvoorzieningen verbetert, toiletvoorzieningen vernieuwt en watertappunten installeert. Verder investeren we in betere parkeerplaatsen en stallingen voor auto en fiets. We zoeken naar geschikte invulling voor leegstaande ruimtes op het station om de beleving en sociale veiligheid te bevorderen met behoud van de eigenheid van het pand en met zorg voor ons erfgoed.

Verbeterde wachtvoorzieningen

In 2019 hebben we StationsHuiskamers op station Emmen, Almere Buiten, Weesp, Heerlen, Boxtel, Almere Muziekwijk, Heemstede Aerdenhout en Schagen geopend. Daarmee komt het totale aantal stations met een StationsHuiskamer op 24. StationsHuiskamers bieden bezoekers een prettige plek met voorzieningen als koffie, stopcontacten, een toilet en reisinfo. De nieuwe StationsHuiskamers zijn gevestigd in de ruimte waar voorheen Kiosk zat. De medewerkers van de voormalige Kiosk zijn nu gastvrouwen en gastheren van de StationsHuiskamer en een belangrijk aanspreekpunt voor de bezoekers. Ook in 2020 bouwen we 4 Kiosken om naar een StationsHuiskamer op met name kleinere stations. Daarnaast zoeken we naar goede manieren om wachten op het station prettiger te maken. Zo kunnen reizigers op station Coevorden weer koffie krijgen bij de nieuwe uitbater van het leegstaande stationsgebouw. Hier kunnen reizigers ook gebruik maken van het toilet en prettig wachten. Samen met reizigers, ProRail, de Universiteit van Amsterdam en het Weekend van de Wetenschap onderzochten we hoe wachtruimtes het wachten van reizigers kan verbeteren. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2020 bekend.

Toiletten op stations

Toiletten zijn een belangrijke basisvoorziening voor gastvrije stations. Toiletvoorzieningen maken we veiliger, comfortabeler en toegankelijker voor de reiziger, met een herkenbaar serviceconcept. Op 23 grotere stations heeft NS Stations deze toiletten in exploitatie uitgegeven aan Sanifair.
NS vernieuwt samen met ProRail op kleinere stations de toiletvoorzieningen. Hiermee komt over drie jaar 90% van de reizigers langs een modern, schoon en toegankelijk toilet. Op een groot aantal regionale stations realiseren we nieuwe hoogwaardige onbemenste toiletten, waarvan er in 2019 45 zijn opgeleverd. Daarbij voorziet NS Stations toiletten (nieuwbouw en bestaande bouw) van contactloos betalen. In 2019 zijn 108 van deze modules voor contactloos betalen bij toiletten op stations geplaatst.

Watertappunten op stations

Door met partners op ruim 200 stations (gratis) watertappunten te plaatsen, wil NS het drinken van kraanwater stimuleren en zo bijdragen aan het verminderen van het afval van plastic flesjes. Nadat in oktober 2018 het eerste NS-watertappunt werd geplaatst, is na het vorstseizoen de plaatsing van de watertappunten verdergegaan. NS heeft in 2019 189 watertappunten geplaatst (totaal 241). Sinds eind 2019 komt circa 90% van alle treinreizigers in Nederland op zijn of haar reis langs een watertappunt. In alle provincies zijn samen met de drinkwaterbedrijven nu watertappunten bij stations gerealiseerd. NS investeert hier ruim € 3 miljoen in, voor zowel de realisatie als het onderhoud voor de komende 10 jaar.

Stemmen op het station

Afgelopen jaar konden reizigers op het station hun stem uitbrengen voor de provinciale statenverkiezing en de verkiezing voor het Europees Parlement. De mogelijkheid om op het station een stemlokaal in te richten is belangrijk voor gemeenten en voor NS in het kader van gastvrijheid.

Schone stations

Reizigers oordeelden positiever over de reinheid van stations. 81% gaf in 2019 een 7 of hoger tegenover 78% het jaar ervoor. NS Stations is verantwoordelijk voor het schoonhouden van alle stations, ongeacht welke vervoerder op het station stopt. De contracten met de partijen die stations schoonmaken, zijn gebaseerd op resultaatgestuurde eisen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over prullenbakken op de stations die elke dag maximaal voor driekwart vol mogen zitten, in plaats van afspraken over het aantal keer legen per dag. Met ProRail, gemeenten en overige opdrachtgevers heeft NS afgesproken dat het cijfer voor de dagelijkse schoonmaak op de stations gemiddeld een 7 moet zijn.

Toevoegen aan verslag
Print pagina