Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Financiële prestaties

In 2019 bedroegen de opbrengsten van NS € 6.661 miljoen, een groei van 12,4%. NS Investeerde afgelopen jaar € 769 miljoen, vooral in de aanschaf van nieuwe treinen en modernisering van treinen. NS realiseerde een resultaat uit bedrijfsactiviteiten van € 287 miljoen (2018: € 195 miljoen) met een bijbehorende nettowinst over 2019 van € 215 miljoen (2018: € 116 miljoen). Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten, geschoond voor bijzondere baten en lasten, bedroeg € 242 miljoen, een stijging van € 37 miljoen vergeleken met 2018 (€ 205 miljoen).

(in miljoenen euro’s)  

2019

2018

Opbrengsten 

6.661

5.926

Bedrijfslasten 

6.382

5.745

 

279

181

Aandeel in resultaatinvesteringen verwerkt volgens de equity-methode 

8

14

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 

287

195

Netto financieringsresultaat 

-51

-14

Resultaat voor winstbelastingen 

236

181

Winstbelasting 

-21

-65

Resultaat over de verslagperiode 

215

116

Minderheidsbelang derden 

-7

-10

Resultaat toe te rekenen aan de aandeelhouder

208

106

Toevoegen aan verslag
Print pagina