Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Ziekteverzuim

Het verzuimcijfer voor NS kwam in 2019 uit op 6,6% (2018: 6,0%). Daarmee is het ziekteverzuim verder gestegen. Hiervoor zijn diverse oorzaken, waaronder een ouder wordende populatie, lange functieverblijftijd en beperkte doorstroom. Bij NS zien we dat er met name sprake is van langdurig verzuim. De frequentie van ziekmeldingen en ook het aantal medewerkers dat zich niet ziekmeldt in een jaar ligt dichtbij het Nederlandse gemiddelde. Echter, als een medewerker ziek wordt, is er een grote kans dat hij ook meteen langdurig ziek blijft (langer dan 6 weken). Hierin wijkt het verzuim bij NS af van het Nederlandse gemiddelde: meer dan 80% van ons verzuim bestaat uit langdurig verzuim waarbij dat normaliter 50% is.
In een taskforce worden aanvullende acties ingezet om tot reductie te komen, wordt er extra begeleiding ingezet wanneer er sprake is van langdurig verzuim en is er extra ondersteuning vanuit de arbodienst. Verder werkt NS samen met managers en medewerkers aan verhoging van de inzetbaarheid. Dit doen we onder andere door medewerkers preventief inzicht te geven in hun vitaliteit. Ze krijgen daarbij een eigen actieplan om hun vitaliteit te verbeteren. Verder hebben we in 2019 het belastbaarheidsonderzoek voor hoofdconducteurs afgerond. Deze wordt intern met stakeholders besproken om tot een gericht actieplan te komen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina