Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Leren bij NS

NS is een bedrijf waar mensen zich kunnen ontwikkelen in een diversiteit aan functies: rijden van treinen, service verlenen, veiligheid, in de winkels op het station, IT, Finance, data analytics en andere specialistische functies. Deze veelheid aan activiteiten, functies en competenties biedt mensen veel kansen en maakt NS een aantrekkelijke werkgever.

We stimuleren continue ontwikkeling en proactief leren. Daarmee blijven medewerkers mobiel, inzetbaar en aantrekkelijk op de interne en externe arbeidsmarkt. Arbeid van de toekomst vraagt om digitale en andere vaardigheden en om voortdurend ander gedrag en nieuwe kennis. Het ontwikkelen van een digitale en data-mindset is een van de bouwstenen hiervoor, maar bestaande kennis en vakmanschap moeten geborgd blijven. Het leren verandert daarom bij NS sterk. We leren meer in het werk. We maken meer gebruik van het regulier onderwijs. We hebben agile teams gecreëerd en het aanbod verbreed. Het zwaartepunt van de leeractiviteiten verschuift van het startbekwaam maken en houden van mensen naar helpen prestaties te verbeteren en gedrag te veranderen. De NS-visie op leren steunt op 6 uitgangspunten: je leert om te presteren, leren regisseer je zelf, je leert op maat, je leert in de praktijk, je leert continu en leren is altijd binnen handbereik. NS zet in op deze visie, met als doel het versneld toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden. NS investeerde in 2019 meer dan € 21 miljoen in opleidingen en andere leeractiviteiten. In totaal volgden NS-medewerkers 55.148 klassikale opleidingsdagen en doorliepen ze 134.819 e-learnings.

Leven lang leren

Om een leven lang te kunnen leren zetten we een groot aanbod aan interventies in. Medewerkers krijgen vakinformatie via apps, praktijkbegeleiding en mentoring. Monteurs, machinisten en conducteurs volgen eigen vakopleidingen, vaak in nauwe samenwerking met reguliere onderwijsinstellingen. Vanuit ons eigen NS Leercentrum onderhouden we de vakkennis van onze medewerkers met 10.560 verschillende vormen van leren, zoals simulatoren, e-learnings, apps, vakpagina’s en klassikale leermethoden. Dat aanbod vernieuwen we voortdurend, zo voegden we in 2019 2.864 nieuwe trainingen toe.
Medewerkers hebben daarnaast een individueel budget waarmee ze persoonlijke keuzes kunnen maken in faciliteiten en activiteiten op het gebied van gezond en gemotiveerd werken.

Nieuwe vormen van leren

NS zet in op nieuwe vormen van leren, waarbij de nadruk ligt op leren in de praktijk en informeel leren ondersteund door technologie. Denk daarbij aan ondersteunende vakinformatie op de trein via de app Mijn Vakmanschap, leercirkels via Whatsapp, interactieve e-learnings en werkplekopdrachten. Maar ook aan de toepassing van Virtual Reality en communicatieplatformen. In 2019 werd als pilot de eerste VR-toepassing voor herinstructie zonder materieel opgeleverd. Ook het afleggen van examens voor het leren van wegbekendheid wordt gedigitaliseerd. Voor retailmedewerkers is een app beschikbaar die leercontent en vragen aanpast aan de deelnemer en zijn antwoorden. Op de standplaatsen Amsterdam en Rotterdam zijn simulatoren in gebruik genomen waarmee machinisten verschillende situaties op de HSL kunnen oefenen.

Vakmanschap centraal

Het vakmanschap van onze machinisten, hoofdconducteurs, servicemedewerkers, veiligheidspersoneel en monteurs blijft centraal staan in alle leeractiviteiten. Onze basisopleidingen vormen daarin het startpunt. Daarin werken we steeds meer samen met externe partners. Zo ging NS in september 2019 een samenwerking aan met MBO Amersfoort voor de opleiding van hoofdconducteurs. Via ROC Amsterdam, ROC Twente en STC stroomden in 2019 circa 50 machinisten in. Binnen NS zelf rondden in 2019 266 hoofdconducteurs en medewerkers Veiligheid & Service hun basisopleiding succesvol af.

Mededinging en Spoorwegwet

Om kennis van en bewustzijn van de Mededinging en de Spoorwegwet te garanderen, doorliepen 8.482 medewerkers een van de drie vernieuwde online modules over deze wet- en regelgeving. De module is van belang voor iedere medewerker die in het dagelijks werk beleidsmatig te maken heeft met externe partners en andere vervoerders.

Materieeltechniek en de TechniekFabriek

In november reikten we in het kader van het programma ‘Web op het Spoor’ 80 mbo-diploma’s uit aan monteurs. Zij waren de laatsten uit een achtjarig programma waarin we alle monteurs zonder mbo-diploma hebben bijgeschoold. In totaal hebben 846 monteurs een mbo-diploma behaald. Vooruitlopend op de introductie van nieuwe treinen hebben onze monteurs in 2019 meer dan 13.000 keer een opleiding doorlopen voor onderhoud aan treinen. In de TechniekFabriek, de technische opleiding waar huidige en toekomstige treinmonteurs een intensief mbo-programma volgen, volgden eind 2019 56 leerlingen een tweejarig leertraject mechatronica. In september stroomden 41 leerlingen vanuit de TechniekFabriek door naar een baan bij NS.

Toevoegen aan verslag
Print pagina