Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Duurzaam imago voor NS

Consumenten letten steeds meer op duurzaamheid bij hun aankopen (in 2019 ruim de helft) en de diensten die ze afnemen. Extern marktonderzoek ‘Dossier Duurzaam’ geeft aan dat bijna 4 op de 10 consumenten ook bereid is daar meer voor te betalen. NS behaalde in Dossier Duurzaam een score van 45. Daarmee staan we op een 12e positie in de top 50 van duurzame bedrijven (2018: 11). Ook staan we voor het eerst in de top 15 van spontaan genoemde duurzame merken. De helft van de ondervraagde consumenten kan spontaan aangeven wat NS aan duurzame initiatieven heeft, waarbij ze inzet en gebruik van groene stroom het belangrijkste thema vinden. Het duurzame imago heeft een positief effect op de houding van consumenten tegenover NS. Ruim een derde van alle mensen geeft aan eerder de trein te nemen, omdat NS bezig is met duurzaam ondernemen. Dat was vorig jaar minder dan een kwart. We zien een vergelijkbare ontwikkeling in aspecten als vertrouwen, onderscheidend vermogen en betrokkenheid bij NS. De trein wordt gezien als het meest milieuvriendelijke vervoermiddel. De elektrische auto – voorheen lijstaanvoerder – scoort dit jaar lager op milieuvriendelijkheid.

Deelname NS aan klimaatakkoord

NS heeft in 2019 deelgenomen aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord via de mobiliteitstafel. Samen met andere organisaties leveren we een actieve bijdrage aan de verlaging van CO2-uitstoot door mobiliteit: we sturen op energie-efficiency en laten onze treinen rijden op windenergie.

Duurzame mobiliteit

Werkgevers in Nederland zijn een belangrijke sleutel in de verlaging van CO2-uitstoot door mobiliteit. In 2015 hebben 15 organisaties op initiatief van VNO-NCW, het ministerie van IenW, Natuur & Milieu en NS de handen ineengeslagen om verduurzaming van de zakelijke mobiliteit van medewerkers te stimuleren. Zij vormen de beweging Anders Reizen. In 2019 is deze coalitie gegroeid naar 65 grote bedrijven en organisaties met samen meer dan 300.000 medewerkers in Nederland. NS neemt ook deel aan de mobiliteitsalliantie, een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de fietsbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer die duurzame mobiliteit wil stimuleren en optimaliseren.

Toevoegen aan verslag
Print pagina