Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS blijkt uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige kapitaal, de beschikbare liquiditeiten inclusief de aanwezigheid van gecommitteerde kredietfaciliteiten en niet uit de balans blijkende verplichtingen, vooral operationele leaseverplichtingen. Standard & Poor’s (S&P), een gerenommeerd kredietbeoordelingsbureau dat de financiële positie van bedrijven onderzoekt, geeft NS Groep NV een credit rating van A+ met een stabiel vooruitzicht. Dit is gebaseerd op een onderliggend kredietprofiel van bbb+ verhoogd met drie stappen (‘notches’) gebaseerd op onze 100% aandeelhouder, de Nederlandse Staat. S&P heeft in mei 2019 de rating aangepast van A+/Negative naar A+/Stable door de verbeterde resultaten en vooruitzichten voor NS in Nederland. Met het oog op de verwachte groei van het aantal reizigers, de toenemende drukte op het spoor en op de stations blijft NS de komende jaren investeren in treinen, stations en ICT systemen om een en ander goed te kunnen verwerken en aan de verwachting van onze klanten te kunnen voldoen. NS verwacht op basis van het NS-concernplan en de daarin opgenomen resultaatverbeteringsinitiatieven, dat de beschikbare kasstroom alsmede de financieringscapaciteit en de beschikbaarheid van een restwaarderegeling voor het rollend materieel HRN voldoende is om het NS-investeringsprogramma van circa € 3,8 miljard tot en met 2024 uit te voeren. De realisatie van deze verbeteringsinitiatieven vergt de komende jaren een substantiële inspanning van heel NS.

Financiële kerncijfers

 

2019

2018

Met betrekking tot het vermogen 

  

Garantievermogen/balanstotaal*

40%

52%

Vlottende activa/kortlopende schulden  

0,76

1

Werkkapitaal (in miljoenen euro’s) ** 

-861

-825

Balanstotaal (in miljoenen euro’s)  

9.448

7.030

Met betrekking tot rentabiliteit 

  

Resultaat over de verslagperiode/gemiddeld eigen vermogen (ROE)  

5,6%

3,0%

*De toepassing van IFRS 16 heeft geleid tot een balansverlenging van circa € 2 miljard door opname van Gebruiksrechten vaste activa en Leaseverplichtingen. Zonder deze balansverlenging zou het Garantievermogen/balanstotaal ultimo 2019 zijn uitgekomen op 51% i.p.v. 40%.
**Werkkapitaal: Vlottende activa (excl. geldmiddelen) -/- Kortlopende verplichtingen (excl. leningen, voorzieningen en RC Krediet)

Toevoegen aan verslag
Print pagina