Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Ontwikkeling van stationsgebieden

Bij een station van wereldklasse hoort ook een omgeving van wereldklasse; een plek die ruimte biedt voor de treinreiziger en zijn voor- en natransport, maar ook voor stedelijke functies als wonen, werken, recreëren, onderwijs. Door stationsgebieden te ontwikkelen en te verdichten, wordt het gebruik van openbaar vervoer als logisch vervoermiddel gestimuleerd en wordt de druk op andere infrastructuur verlicht.
In 2019 hebben we een gebied naast Den Haag Hollands Spoor in erfpacht uitgegeven aan een vastgoedontwikkelaar. Het plan is om hier een gebouw neer te zetten met woningen, kantoren, retail en horeca. In combinatie met de doorgetrokken reizigerstunnel en het nieuwe stationsplein ontstaat een volwaardige nieuwe voorkant voor Hollands Spoor. In Zwolle tekende NS Stations een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van stationsgebied Zwolle. De gemeente Roosendaal en NS Stations zijn gestart met de visievorming voor het gebied naast het stationsplein in de binnenstad terwijl we in de gemeente Ouder-Amstel participeren in de visie op de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk nabij station Duivendrecht.

Spooroverbouwingen

Bouwen boven treinsporen biedt een kans om ruimtegebrek in de steden tegen te gaan én om bereikbare leefgebieden te creëren vlakbij het station. In juli zijn er intentieovereenkomsten getekend voor de stations Utrecht Centraal en Amsterdam Sloterdijk met de betrokken partners.
Samen met de gemeente Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en ProRail onderzoeken we hoe betere benutting van de ruimte rond én boven het spoor plaats kan bieden aan nieuwe woningen en kantoren, energieopwekking of groen. En hoe spooroverbouwing de barrière tussen stadsdelen kan wegnemen.
Voor station Amsterdam Sloterdijk hebben NS, ProRail, gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam de ambitie uitgesproken om een modern station te realiseren dat klaar is voor de toekomst. De vier partijen gaan nu aan de slag met de verkenning. NS wil kijken of de opbrengsten van de spooroverbouwing mede als financiering kan dienen voor de optimalisatie van het station. Medio 2020 is de ontwikkelstrategie klaar en kunnen vervolgstappen worden gezet.

Toevoegen aan verslag
Print pagina