Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Risico 3: HSL-aanbod

Omschrijving

Het risico dat door drukke bezetting, complexiteit op de HSL-Zuid en/of het niet kunnen effectueren van getroffen maatregelen, niet conform afspraak wordt gepresteerd. De afspraak met IenW over de performance op de HSL-Zuid omvat zowel operationele performance als de introductie van nieuwe producten.

Toelichting

De gemaakte afspraken tussen het ministerie van IenW en NS over de performance op de HSL-Zuid zijn bijzonder ambitieus, rekening houdend met de complexiteit en beperking van de infrastructuur en de materieelkrapte en leeftijd van de NS-rijtuigen. Andere belangrijke risicofactoren zijn de flinke reizigersgroei, ambitieuze kpi’s, impact van extreem weer (waaronder de extreme hitte) en externe incidenten en versnipperde HSL-kennis.
IenW heeft in 2018 € 60 miljoen vrijgemaakt voor maatregelen op de korte en middellange termijn om de infrastructuur van de HSL-Zuid te verbeteren. Daarnaast hebben NS en ProRail in 2018 een langetermijnvisie voor de HSL-corridor opgesteld en aangeboden aan IenW. In deze visie hebben NS en ProRail een serie maatregelen uitgewerkt, met als doel om prestaties op de HSL-Zuid blijvend te verbeteren en op het niveau van het hoofdrailnet te brengen. Besteding van de vrijgemaakte gelden is van belang om prestaties te kunnen verbeteren.
In de tweede helft van 2018 en begin 2019 werd de dienstregeling op de HSL geconfronteerd met een hardnekkige softwarebug in de locomotieven, die leidde tot strandingen en lagere punctualiteit. Na het verhelpen van deze bug door een software update door de leverancier in maart en verdere procesoptimalisatie zijn de prestaties sterk verbeterd. In de dienstregeling 2021 komt de Intercity Nieuwe Generatie in gebruik. De gefaseerde instroom in 2021 en de voorbereidingen hiervoor in 2020 kunnen gepaard gaan met introductiedips.

Maatregelen 

Operationele prestaties blijven wisselend. Daarvoor is aandacht vanuit alle operationele kolommen van NS, waarbij een governance-verandering voor de gehele HSL is aangebracht. Daarnaast blijven het verbeterprogramma en de verbeterteams actief om de prestaties continu te monitoren en zo goed en stabiel mogelijk te krijgen en extra maatregelen te treffen indien die noodzakelijk zijn en de verbetering in de operatie aan te jagen en te ondersteunen.
Vanaf dienstregeling 2021 volgt de introductie van de Intercity Nieuwe Generatie, na een gepland, uitgebreid en zorgvuldig introductieproces inclusief opleiding. NS houdt het huidige materieel gereed als fall-back.

Trend beheersing

De risicotrend is in 2019 verbeterd. De verbeterde prestaties in de tweede helft van 2019 na o.a. het oplossen van de softwarebug en procesoptimalisatie hebben gezorgd dat de concessieafspraken zijn behaald. De KPI’s zijn echter gevoelig voor de risicofactoren, waaronder bijvoorbeeld komende software updates van materieel en de ingewikkelde infra. Vanaf 2020 neemt het risico weer toe door toename van reizigersaantallen en mogelijke effecten van de verbouwing van het opstelterrein Watergraafsmeer. De structurele problematiek vraagt om een langere adem; het verbeteren van de prestaties op de HSL-Zuid heeft dan ook de volle aandacht van NS.

Toevoegen aan verslag
Print pagina