Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Eigen vermogen en balanstotaal

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.781 miljoen (2018: € 3.627 miljoen). De winst toe te rekenen aan de aandeelhouder van € 208 miljoen is aan het eigen vermogen toegevoegd. Het rendement op eigen vermogen was 5,6% in 2019 (3,0% in 2018). De solvabiliteit is 40% en daarmee lager dan vorig jaar (2018: 52%) door een hoger balanstotaal. Het balanstotaal (€ 9.448 miljoen ultimo 2019 versus € 7.030 miljoen ultimo 2018) is vooral gestegen door het effect van IFRS 16 per 1-1-2019 (€ 2.109 miljoen ultimo 2019).

Toevoegen aan verslag
Print pagina