Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

West Midlands

Abellio begon op 10 december 2017 met de exploitatie van West Midlands voor een periode van acht jaar en drie maanden als onderdeel van een 70/15/15-venture met Mitsui en Japan Railways East. De concessie wordt uitgegeven door het Britse Ministerie van Transport, met toezicht en rapportage aan de regionale opdrachtgever, Transport for West Midlands. West Midlands Trains (WMT) verzorgt het vervoer van Londen Euston via Birmingham naar Liverpool en door de gehele West Midlands.
WMT wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren met de introductie van vierhonderd nieuwe treinstellen in 2020 en 2021, met ruimte voor nog eens 85.000 extra reizigers tijdens spitsdiensten in Birmingham en Londen.
De eerste grote verandering in de dienstregeling vond plaats in mei 2019. Hierdoor kon WMT 150.000 extra reizigers per week naar hun bestemming brengen, maar de nieuwe dienstregeling zorgde ook voor aanvullende operationele complexiteit door te grote drukte op kritische punten in het spoornet van West Midlands en te hoge uitval van treinen: tijdens verstoringen was het lastiger de treinen weer op tijd te laten rijden. Naast een reeks foutieve seingevingen, defecten aan de spoorbanen en stakingsacties in de tweede helft van 2019 werd het laatste deel van de route aan de zuidkant ook getroffen door de sluiting van twee perrons in Euston als gevolg van de bouwwerkzaamheden aan de HS2. De verslechterde prestaties hadden gevolgen voor de klanttevredenheid. Er zijn verbeterplannen opgesteld om de betrouwbaarheid te vergroten en de ervaring van onze reizigers te verbeteren en er zal extra personeel worden aangetrokken en opgeleid. De zwakke operationele prestaties en stakingsacties hadden ook invloed op de financiële resultaten, al blijven die in 2019 solide.
Met aanpassingen in de dienstregeling in december 2019 werden extra rijtuigen op het netwerk ingezet en hebben we de dienstregeling vereenvoudigd. In mei en december 2020 worden verdere verbeteringen aangebracht en de eerste nieuwe treinen van CAF geïntroduceerd. Tevens heeft Abellio Network Rail gevraagd de betrouwbaarheid van de West Coast Mainline te beoordelen, nu alle TOC’s last hebben van gebreken aan de infrastructuur op dit traject. Het zal tijd kosten om de maatregelen die we nemen om de prestaties en punctualiteit te verbeteren, volledig uit te voeren en vereist ook financiële investeringen van WMT voor 2020. Hierover zijn afspraken met DfT gemaakt en vastgelegd in een verbeterplan. Sinds de gewijzigde dienstregeling in december 2019 heeft WMT een significante daling in treinuitval gerealiseerd en is de punctualiteit voor belangrijke regionale lijnen gestegen van gemiddeld 78% naar meer dan 88% in de maand januari 2020.

West Midlands (in miljoen €) 

2019

2018

Opbrengsten 

659,6

611,3

EBIT voor IFRS 16-effect 

33,5

43,6

IFRS 16-effect 

6,2

-  

EBIT  

39,7

43,6

Intercompany financieel resultaat*  

-0,6

-1,1

Overige financiële resultaten 

-8,1

-0,2

Winst voor belastingen 

31,0

42,3

Vennootschapsbelasting 

-6,6

-8,3

Nettoresultaat 

24,4

34,0

Minderheidsbelang 

-7,3

-10,2

Nettoresultaat toerekenbaar aan Abellio 

17,1

23,8

Nettoresultaat voor IFRS 16 impact toerekenbaar aan NS 

19,0

23,8

Kapitaalinvesteringen 

18,3

7,1

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan NS 

61,8

26,2

PCS-garanties verstrekt door NS 

122,0

114,9

Overige garanties verstrekt door NS 

9,1

8,6

Capital at Risk West Midlands  

174,4

149,7

   

Opgenomen PCS-garanties (NS-deel) 

-

-

Overige aangesproken garanties (NS-deel) 

-

8,6

  • * Intercompany financieel resultaat bestaat uit interest lasten op leningen en garantievergoedingen aan de aandeelhouders
Toevoegen aan verslag
Print pagina