Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Punctualiteit op de HSL-Zuid

Prestatie-indicator

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Bodemwaarde 2019

Streefwaarde 2019

Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid

83,4%

82,5%

82,1%

84,1%

De reizigerspunctualiteit HSL-Zuid op 5 minuten kwam in 2019 uit op 83,4%, bijna een procentpunt meer dan in 2018 (82,5%). NS heeft samen met haar ketenpartners in de operatie ingezet op een betere samenwerking. Dit heeft erin geresulteerd dat bij strandingen de treinen sneller weer rijden en dat, indien dit niet mogelijk is, de afhandeling wordt versneld.
Door een softwarefout van eind 2018 tot begin 2019 lag de reizigerspunctualiteit eerst onder de bodemwaarde. In maart is de fout hersteld door een softwareupdate en zijn de prestaties sterk verbeterd. Daarnaast verbeterden we de planning, kregen medewerkers extra aandacht en opleiding en kwam er een nieuw protocol voor strandingen. In 2019 zijn er inspectiecamera’s geplaatst in spanningssluizen (een stuk bovenleiding waar een trein overgaat op een andere spanning) bij Hoofddorp en Zevenbergschenhoek, waardoor de inspectietijd korter wordt, en zijn preventieve maatregelen genomen om hinder door zwanen te verminderen. Daarnaast is er een onderzoek gestart naar het verwijderen of verplaatsen van twee spanningssluizen die relatief veel strandingen veroorzaken. We hebben een testlab voor ERTMS opgezet, zodat we treinen kunnen testen zonder de infrastructuur te bezetten. Tot slot onderzoeken we in het programma ERTMS wat de uitrol van ERTMS op het hoofdrailnet HRN voor impact heeft op de transitie naar het HSL-Zuid. Deze onderzoeken lopen door na 2019.
NS en ProRail spannen zich maximaal in voor de prestaties op de HSL-Zuid. In 2020 gaan we door met het Verbeterprogramma HSL-Zuid. Daarnaast is de aandacht voor de HSL duurzaam geborgd in de lijnorganisatie van NS.

Toevoegen aan verslag
Print pagina