Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Overige belastinginformatie

Loonheffing is een heffing die NS als werkgever inhoudt op de salarissen van werknemers en vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. Over kosten wordt aan NS veelal het hoge omzetbelastingtarief in rekening gebracht. De in rekening gebrachte omzetbelasting kan NS verrekenen met over de opbrengsten te betalen omzetbelasting. De meeste opbrengsten van NS zijn belast tegen het lage of nul-omzetbelastingtarief. In het In het Verenigd Koninkrijk is het nul-omzetbelastingtarief van toepassing op de verkoop van treintickets. Vennootschapsbelasting is een belasting die over de fiscale winst wordt geheven. In onderstaande tabel worden de bedragen in miljoenen Euro’s weergeven welke zijn betaald c.q. ontvangen.

Overzicht belastingen per land in € miljoen (minus betekent betaalde belasting)

         
 

Omzetbelasting

 

Loonbelasting

 

Vennootschapsbelasting

 

2019

2018

 

2019

2018

 

2019

2018

Nederland

-108

-20

 

-425

-408

 

0

14

Verenigd Koninkrijk

336

254

 

-232

-205

 

-10

-9

Ierland

0

0

 

0

0

 

0

-13

Duitsland

51

25

 

-13

-9

 

1

-4

         

Totaal

279

259

 

-670

-622

 

-9

-12

Toevoegen aan verslag
Print pagina