Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Sociaaleconomische impact door veiligheid

NS draagt bij aan een veiligere samenleving door veilig vervoer en een veilige omgeving te bieden aan reizigers en medewerkers. We werken aan arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, en veilig reizen.
De maatschappelijke kosten van arbeidsveiligheid bedroegen in 2019 € 15 miljoen. Om de arbeidsveiligheid van onze medewerkers te verbeteren, werken we aan het voorkomen van fysieke of psychische schade, onder andere als gevolg van onveilige arbeidsomstandigheden, waardoor zij niet meer (volledig) kunnen werken of zorg nodig hebben. NS heeft in 2019 verdere stappen gezet in het bevorderen van het melden van onveilige situaties en om de onveilige arbeidsomstandigheden te verminderen, onder andere door goede risico-inventarisatie- en evaluatierapporten (RI&E).
Afgelopen jaren hebben we verschillende maatregelen genomen om de sociale veiligheid te verbeteren, zoals de inzet van camera’s, bodycams en beveiligers op stations waar het veiligheidsgevoel laag is. We werken hierin nauw samen met politie, gemeenten en overige vervoerders. Met onze partners hebben we afspraken gemaakt om gezamenlijk acties uit te voeren om het veiligheidsniveau te verhogen. Het klantoordeel sociale veiligheid is daardoor verbeterd. De maatschappelijke impact van sociale veiligheid in 2019 is ’een kleine € 10 miljoen.

Veilig reizen

Voor veilig reizen werkt NS samen met partners aan het voorkomen van botsingen, ontsporingen of onveilige situaties op het station. In 2019 waren de maatschappelijke kosten minder dan € 0,5 miljoen (gelijk aan 2018). In het voor- en natransport is het aantal verkeersongevallen en de impact daarvan vele malen groter en bedroeg in 2019 circa € 117 miljoen. Vergeleken met de auto is reizen met de trein relatief veilig. We berekenden de positieve impact, vermeden ongelukken doordat voor de trein is gekozen, alleen voor ‘keuzereizigers’. De maatschappelijke baten van veilig vervoer per trein bedroeg circa € 629 miljoen voor 2019 (€ 620 miljoen in 2018).

Toevoegen aan verslag
Print pagina