Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Reisinformatie

Prestatie-indicator

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Bodemwaarde 2019

Streefwaarde 2019

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

84,5%

85,2%

75,0%

80,0%

NS wil reizigers meer grip en keuzevrijheid geven over hun reis van deur tot deur, ongeacht het vervoermiddel of de vervoerder. Reisinformatie speelt hierin een sleutelrol. Zeker als een reis bijvoorbeeld door een verstoring anders loopt dan gedacht, is goede reisinformatie cruciaal. Deze informatie moet correct, frequent, tijdig, consistent en actueel zijn, zodat reizigers betere keuzes kunnen maken voorafgaand en tijdens de reis. Jaarlijks geeft NS honderden miljoenen reisadviezen over het reizen met de trein, werkzaamheden en verstoringen. In 2019 gaven we in 84,5% van de gevallen in de trein en op het station tijdig informatie over ontregelingen (2018: 85,2%). NS heeft samen met ProRail begin 2019 een team opgericht om het aantal storingen van de borden op het station te reduceren. De taskforce reduceerde het aantal storingen aan de borden met 90% door aanpassingen van de software, maar ook het beter afstellen en configureren van de antennes. Medewerkers in de trein hebben blijvend aandacht voor het tijdig informeren van reizigers via de omroep zodra er zich een onverwachte verstoring voordoet.

XL-borden op stations

In december 2019 hebben we op Rotterdam Centraal samen met ProRail een XL-reisinformatiescherm geplaatst. Op het scherm van 9,5 bij 1,8 meter bieden we alle vertrektijden en reisadviezen van verstoringen in één oogopslag. Station Den Haag Centraal en Utrecht Centraal volgen in 2020.

Verbeteringen in de NS-app

NS verbetert de reisplanner op de NS-app en de reisplanner op www.ns.nl doorlopend. We hebben in de app de Zitplaatszoeker verder uitgebreid voor meer trajecten en treinen. Daarnaast is de functie TrajectBewaking verbeterd. Deze functie informeert een reiziger over verstoringen op een (vooraf gedefinieerd) traject. Ook hebben we gewerkt aan een reisadvies dat gebruik maakt van alle beschikbare modaliteiten. Hierdoor kan het gebeuren dat op bepaalde trajecten een metro, tram of bus geadviseerd wordt in plaats van een omreisroute met de trein. Hiermee geven we de reiziger meer controle over zijn reis door proactief te waarschuwen en het beste reisadvies te geven ongeacht de modaliteit. In 2019 hebben we in Utrecht een proef gedaan met het tonen van informatie over drukte in de trein op de schermen op het perron. De proef wordt in 2020 geëvalueerd. Ook komt de informatie over drukte in de trein voor steeds meer trajecten beschikbaar in de NS-app. We streven hiermee naar meer comfort voor de reiziger door een betere spreiding van reizigers in de trein.

Reisinformatie in de treinketen

Prestatie-indicator

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Bodemwaarde 2019

Streefwaarde 2019

Reisinformatie in de treinketen

85,3%

85,0%

81,4%

83,1%

De prestatie-indicator Reisinformatie in de treinketen geeft bij treinen met een vertrekvertraging of spoorwijziging aan of de reisinformatie vijf minuten voor het werkelijke vertrek van de trein juist was. De Reisinformatie treinketen was in 2019 85,3%. Dit was 0,3% hoger dan 2018. Om de informatie te verbeteren werken we continu aan verbeteringen in de onderliggende IT-systemen. In 2019 hebben we een dashboard ontwikkeld waarmee we prestaties maandelijks per station kunnen volgen. Dit maakt inzichtelijk waar reizigers nog beter kunnen worden geïnformeerd. Het dashboard is met ProRail gedeeld.

Toevoegen aan verslag
Print pagina