Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

2020 en verder

We blijven focussen op onze operationele prestaties op het spoor nadat we de afgelopen jaren een belangrijke verbetering hebben gerealiseerd op onze belangrijkste kpi’s, zoals klanttevredenheid en punctualiteit. Het is dus belangrijk onze prestaties op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast blijven we investeren in verbeteringen voor de reiziger, zoals nieuwe treinen, modernisering van treinen, renovaties en verbeteringen op en rondom de stations en in het verder verbeteren en versnellen van de deur-tot-deurreis voor de reiziger, zoals OV Fiets en inzicht in de totale reis voor de reiziger. Hiervoor hebben we een groot investeringsprogramma lopen, ook om de verwachte groei van de mobiliteit en het aantal reizigers op te vangen.

Door de instroom van nieuwe treinen en overige investeringen welke nodig zijn om de verwachte groei in reizigers op te vangen, zullen de vaste kosten de komende jaren verder stijgen. De stijging in de kosten zal deels worden opgevangen door de verwachte omzetgroei maar ook zullen diverse resultaatsverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd. Het resultaat zal de komende jaren nog verder moeten verbeteren om alle voorziene investeringen zelfstandig te kunnen blijven financieren. Naast het hoog houden van de operationele prestaties zullen we onze focus versterken op verdere procesverbeteringen en het slim inzetten van data ter ondersteuning hiervan als hefboom om tot verdere resultaatsverbetering te komen, naast de beheersing van kosten van overhead en indirecte kosten. Daarnaast brengt de komende Brexit en de discussie met de DfT over het afrekenmechanisme CLE voor onze concessie Greater Anglia onzekerheid met zich mee voor onze verwachte resultaatsontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. Dit geldt ook voor de aanpassing van de afspraken met de Duitse opdrachtgevers om gecompenseerd te worden voor de gestegen personeelskosten vanwege de kortere werkweek en opleidingskosten vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en aanpassing van het boeteregime in relatie tot de toegenomen werkzaamheden aan het spoor zodat alleen wordt afgerekend over de beïnvloedbare punctualiteit. Een gezonde financiële huishouding heeft onze blijvende aandacht.

Toevoegen aan verslag
Print pagina