Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Spoorwegveiligheid

Het aantal STS-passages kwam in 2019 uit op 58 (2018: 61). Daarvan hebben er 38 plaatsgevonden binnen het Centraal Bediend Gebied (CBG) (2018: 47). ). Het aantal keren dat het zogenaamde gevaarpunt werd bereikt, zoals een wissel, nam in 2019 af naar 8 (2018: 9). NS streeft naar 0 gevaarpunt-STS'en op het hoofdrailnet en neemt hiervoor diverse maatregelen, zoals het invoeren van ORBIT en het verzwaren van het remcriterium. Ook is NS in gesprek ProRail en het ministerie van IenW om Eurobalises in te voeren in combinatie met een in de trein ingevoerd STM-kastje met extra functionaliteit vanwege de uitrol van ERTMS.

Vijfjarentrend passages STS binnen Centraal Bediend Gebied

Technische en organisatorische maatregelen

NS zet zich in om het aantal STS’en verder omlaag te brengen en de risico’s op het spoor verder te verlagen. Dit doen we met technische maatregelen, zoals ORBIT en het verzwaren van het remcriterium, en organisatorische en gedragsmaatregelen die wij baseren op incident- en themagericht onderzoek.
In 2019 hebben wij het onderzoek naar de impact van innovaties in de cabine van machinisten op werkbelasting en aandachtsverdeling afgrond. Met eyetracking- en simulatoronderzoek hebben we vastgesteld dat er geen indicatie is dat het gebruik van apparaten in de cabine zoals tablets leidt tot afleiding of een te hoge werklast. De apparaten worden naar tevredenheid van de machinisten toegepast.

ORBIT

Het systeem ORBIT, dat machinisten waarschuwt als ze te hard op een rood sein af rijden, kan STS-passages voorkomen. Daarnaast geeft data uit ORBIT inzicht in risicovolle situaties en ontwikkelingen, zodat we maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat een incident plaatsvindt. In 2018 en 2019 heeft NS het systeem ORBIT ingebouwd in de treinen van het type VIRM, ICM, SGM, DDZ en SLT. In 2020 volgen FLIRT en SNG. Op basis van een eerste analyse lijkt ORBIT een positief effect te hebben op het voorkomen van passages van rode seinen. In 2020 doen we een nadere effectiviteitsanalyse.

Remcriterium

NS heeft in 2017 het principebesluit genomen om het remcriterium (het technisch afdwingen van sterkere remming bij het naderen van een rood sein) van het IC-materieel te verzwaren, te beginnen met de VIRM. Daarnaast is besloten ook het criterium voor DDZ en ICM te verzwaren. In 2019 zijn we gestart met de uitvoering van dit besluit. Volgens de huidige inzichten is de VIRM-vloot in 2021 voorzien van een verzwaard remcriterium.

Toevoegen aan verslag
Print pagina