Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Greater Anglia

De Greater Anglia-concessie is op 16 oktober 2016 van start gegaan voor een periode van negen jaar. In april 2017 werd 40% van deze concessie aan Mitsui verkocht voor een bedrag van £ 40 miljoen, waarmee tevens de PCS-garantie van NS met £ 109 miljoen werd gereduceerd. De concessie is toegewezen door het ministerie van Transport en levert treindiensten in de regio East Anglia, inclusief treinvervoer tussen Stansted Airport en London Liverpool Street.
In de zomer van 2019 is Greater Anglia gestart met de introductie van nieuwe treinen. De eerste hybride treinen, die door Stadler zijn vervaardigd, zijn door reizigers en andere belanghebbenden goed ontvangen. Omdat de complete vloot wordt vervangen, zal het programma nog de hele periode 2020 en 2021 in beslag nemen met de verdere invoering van door Stadler en Bombardier geproduceerde treinen. Andere hoogtepunten in 2019 waren enkele van de beste operationele prestaties ooit op de routes van Great Eastern Main Line en Southend en aanzienlijke verbeteringen in de dienstregeling, zoals de treindienst tussen Norwich en Londen in 90 minuten en tussen Ipswich en Londen in 60 minuten (geïntroduceerd in mei 2019). Greater Anglia is in het VK koploper als het gaat om seizoenskaarten op smartcard voor klanten. Meer dan 47% van alle reizen met seizoenskaarten is via smartcard. Begin april 2019 werd het Delay Repay 15-compensatiebeleid doorgevoerd, na een proactieve samenwerking met het Britse Ministerie van Verkeer (DfT).
Greater Anglia blijft met de DfT in gesprek over de gevolgen van het Central London Employment (CLE)-mechanisme en diverse andere belangrijke contractuele kwesties.
De correlatie tussen de CLE-index en de groei in het aantal reizigers functioneert niet zoals bedoeld; ondanks de groeiende werkgelegenheid in Londen namen de opbrengsten van de seizoenskaarten niet toe. In 2019 kostte het CLE-mechanisme nog eens € 17,5 miljoen (2018: € 40,7 miljoen).

Greater Anglia  (in miljoen €) 

2019

2018

Opbrengsten  

868

777,5

EBIT voor CLE en IFRS 16-effect 

24,3

39,0

CLE* 

-17,5

-40,7

EBIT voor IFRS 16-effect 

6,8

-1,7

IFRS 16-effect 

 5,3

-

EBIT  

12,1

-1,7

Intercompany financieel resultaat ** 

-8,0

 -5,1

Overige financiële resultaten 

-1,7

0,6

Winst voor belastingen 

2,4

-6,2

Vennootschapsbelasting 

-0,6

-1,2

Nettoresultaat 

1,8

-5,1

Nettoresultaat voor IFRS 16 impact 

-0,3

5,1

Kapitaalinvesteringen 

71,1

26,4

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan NS

32,4

31,5

PCS-garanties verstrekt door NS 

192,8

181,5

Capital at Risk Greater Anglia 

225,2

181,5

   

Opgenomen PCS-garanties (NS-deel) 

56,7  

53,4

  • * In 2019 omvatten de netto-CLE-uitgaven een bate van € 6 miljoen dat verband hield met de herwaardering van voorgaande jaren. In 2018 omvatten de netto-CLE-uitgaven € 19 miljoen aan kosten die betrekking hadden op voorgaande jaren.

  • ** Intercompany financieel resultaat bestaat uit interest lasten op leningen en garantievergoedingen aan de aandeelhouders
Toevoegen aan verslag
Print pagina