Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Diversiteit en inclusie

NS wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan door het totaal van medewerkers en managers een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. NS zorgt daarom voor een diverse en inclusieve organisatie. We stimuleren het aantrekken en behouden van vrouwen, medewerkers met een migratie-achtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Dat verwachten we ook van onze leveranciers.

Vrouwen in de top

Eind 2019 bestond 35% van het seniormanagement van NS uit vrouwen (2018: 35%). Het is onze ambitie om dit te laten stijgen. Eind 2019 was het percentage vrouwelijke leden van de raad van commissarissen 50% en telde de raad van bestuur 2 vrouwelijke leden (40%). 

Mensen met een arbeidsbeperking

In 2019 waren in totaal 103 mensen actief in zogenaamde duurzame banen, die gecreëerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking bij NS (2018: 82). In 2019 zijn vooral mensen op mbo- en hbo-niveau ingestroomd op een duurzame baan in de organisatie. Eind 2019 stonden nog 36 vacatures open. In 2020 willen we 200 duurzame banen gecreëerd hebben bij alle bedrijfsonderdelen.
Afgelopen jaar hebben we ook intensief aandacht besteed aan de verplichting voor leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking in te zetten bij NS. Hiermee willen we samen met onze leveranciers bijdragen aan sociale doelstellingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We passen de verplichting toe in een aantal lopende contractafspraken en bij aanbestedingen. Dit is in 2019 onder andere gebeurd in de contracten voor postbezorging en schoonmaak van treinen.

Medewerkers met een migratie-achtergrond

NS wil meer medewerkers met een migratie-achtergrond op leidinggevende posities en in hogere salarisschalen. In 2019 hebben we extra aandacht besteed aan de in- en doorstroom van deze doelgroep door de keuzes van leidinggevenden in het selectieproces te beïnvloeden en te vergroten, en door meer doelgroepgericht te werven. Ook werken we met een divers samengesteld recruitmentteam. Daarnaast is in een intern traject met medewerkers en leidinggevenden speciale aandacht besteed aan culturele verschillen en een inclusievere werkomgeving. We nemen ook deel aan een project van het ministerie van SZW gericht op verdere integratie op de arbeidsmarkt voor mensen met een migratie-achtergrond.
Statushouders vormen een speciale groep medewerkers. We stimuleren de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met de stichting UAF, gemeenten en andere organisaties. In 2019 zijn 6 hoogopgeleide statushouders gestart bij NS, onder meer in een leerwerktraject om in het eigen vakgebied werkervaring op te doen. NS deelt de opgedane kennis en ervaring regelmatig met andere werkgevers, organisaties en gemeenten.

Toevoegen aan verslag
Print pagina