Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt € 1.146 miljoen (2018: 937 miljoen). Dit wordt vooral verklaard door een hoger resultaat en een stijging van het werkkapitaal met € 87 miljoen (2018: € 479 miljoen stijging). In 2019 worden de uitgaven voor leasebetalingen conform IFRS 16 onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten verantwoord. Het kortlopende deel van de leaseverplichting bedraagt ultimo 2019 € 433 miljoen en is opgenomen onder de kortlopende schulden waardoor het werkkapitaal ultimo 2019 € 433 miljoen lager is.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt € 750 miljoen (2018: € 654 miljoen). Dit betreft investeringsuitgaven ter grootte van € 769 miljoen verminderd met desinvesteringen in apparatuur en bedrijfsmiddelen vanwege het in concessie geven van winkelformules (€ 10 miljoen) alsmede ontvangen dividend uit onze deelneming MerseyRail (€ 9 miljoen).
De netto kasuitstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg € 511 miljoen (2018: € 65 miljoen instroom), door de aflossing leaseverplichtingen (€ 420 miljoen) en netto opname in 2019 van een aantal leningen ter waarde van € 54 miljoen (2018: € 73 miljoen aflossing). Daarnaast is in 2019 € 37 miljoen dividend aan de Staat uitbetaald (2018 € 8 miljoen).
Bovenstaande resulteert in een negatieve kasstroom van € 115 miljoen (2018: € 348 miljoen positief). De toepassing van IFRS16 heeft over 2019 geleid tot een verschuiving van de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van ongeveer plus € 400 miljoen naar netto kasstroom uit financieringsactiviteiten van min € 400 miljoen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina