Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

ScotRail

ScotRail is aanbesteed door Transport Scotland (TS) en exploiteert intercity-, regio- en voorstadsdiensten op het nationale spoornetwerk van Schotland. Abellio begon op 1 april 2015 met de exploitatie van de nationale spoorwegen van Schotland voor een periode van tien jaar (tot maart 2025). In december 2019 kondigde de Schotse overheid aan dat zij de optie in de concessieovereenkomst zou uitoefenen om het contract in maart 2022 te beëindigen en geen gebruik maakt van de mogelijkheid om de concessie tot 2025 voort te zetten op grond van een nieuwe contractuele basis. Abellio UK had met deze nieuwe contractuele basis voorgesteld de hoogte van de subsidie aan te passen rekening houdend met wijzigingen in de economie en bijgewerkte prognoses voor de ontwikkeling van het aantal reizigers en de daaraan gerelateerde reizigersopbrengsten vergeleken met de bepaling van de jaarlijkse subsidie ten tijde van de bieding in 2015.
Ondanks deze aankondiging zal ScotRail zich blijven inzetten om, in nauwe samenwerking met Network Rail, gedurende de resterende periode van de concessie goede prestaties voor de reizigers te blijven leveren. Wij zullen nauw met Transport Scotland samenwerken met het oog op de ontwikkeling van de Schotse nationale spoorwegen op de lange termijn.
In 2019 heeft ScotRail alle 70 nieuwe elektrische Hitachi 385-treinen in bedrijf gesteld. In 2019 bleef ScotRail in het revisieprogramma voor hogesnelheidstreinen (HST’s) investeren, met momenteel negen gereviseerde HST’s in gebruik. De HST’s rijden op intercitytrajecten tussen de zeven steden van Schotland. Op het gehele ScotRail-netwerk zijn nu meer dan duizend rijtuigen in bedrijf, een toename in de zitplaatscapaciteit van 28% sinds de start van de concessie in 2015.
Na de wijzigingen in de dienstregeling in Schotland in december 2018 – de grootste verandering sinds de jaren negentig van de vorige eeuw – was er sprake van een aantal problemen in de uitvoering van de dienstregeling die in de eerste maanden van 2019 hebben geleid tot hoge uitval van treinen en vertragingen. Een en ander werd veroorzaakt door ernstige vertragingen bij de voltooiing van elektrificatieprojecten door Network Rail en vertragingen bij de levering van nieuwe en gerenoveerde treinen. Deze vertragingen hadden nadelige gevolgen voor de opleiding en nieuwe roosters van treinpersoneel, omdat deze in een zeer korte tijdsperiodein de aanloop naar de nieuwe dienstregeling) moesten worden gerealiseerd. Mede door de toewijding van de medewerkers van ScotRail, met ondersteuning van de deskundigen van Abellio, konden deze prestatieproblemen worden verholpen: de veranderingen in de dienstregeling in mei 2019 en december 2019 werden adequaat doorgevoerd en de klanttevredenheid en punctualiteit namen weer toe conform de afspraken met TS zoals vastgelegd in een verbeterplan.

ScotRail  

2019

2018

(in miljoen €) 

  

Opbrengsten  

1.003,5

889,2

EBIT voor IFRS 16-effect 

 -5,8

-1,4

IFRS 16-effect 

8,3

-

EBIT  

2,5

1,4

Intercompany financieel resultaat* 

-4,0

-2,5

Overige financiële resultaten 

-9,5

-0,3

Winst voor belastingen 

-11

-1,4

Vennootschapsbelasting 

-0,8

-0,9

Nettoresultaat 

-10,2

-2,3

 Nettoresultaat voor IFRS 16 impact 

-8,9

-2,3

Kapitaalinvesteringen 

22,4

10,9

   

Eigen vermogen toerekenbaar aan NS

-5,2

15,2

PCS-garanties verstrekt door NS 

32,7

30,1

Overige garanties verstrekt door NS 

53,7

50,6

Capital at Risk Scotrail 

81,2

95,9

   

Opgenomen PCS-garanties 

32,7  

11,1

  • * Intercompany financieel resultaat bestaat uit interest lasten op leningen en garantievergoedingen aan de aandeelhouders
Toevoegen aan verslag
Print pagina