Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2019

(in miljoenen euro's)

2019

2018

   

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

208

106

Netto resultaat

208

106

Toevoegen aan verslag
Print pagina