Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Veiligheid op het station

Net als andere jaren was ook in 2019 veiligheid van reizigers, bezoekers en medewerkers op de stations een speerpunt. Met veiligheidsrondes, veiligheidstargets, incidentonderzoeken en communicatie werken we aan een veiligheidscultuur waarin we open zijn over veiligheidsrisico’s en incidenten en vooraf nadenken hoe we hier in ons werk mee omgaan. Dit jaar hebben we extra aandacht besteed aan onze rol als opdrachtgever wat betreft veiligheid bij werkzaamheden op het station. Daarnaast zijn workshops gehouden over veilig werken en een themasessie over de aanpak van overlastgevers. De bevoegdheden van Veiligheid & Service-medewerkers zijn sinds eind september ook van toepassing in de winkels en voorzieningen (zoals fietsenstallingen) op en rond het station.

Toevoegen aan verslag
Print pagina