Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Sociaaleconomische impact door mobiliteit en reistijd

NS en de ketenpartners creëren sociaaleconomische impact door mobiliteit te bieden en mensen in de gelegenheid te stellen te reizen om te werken, studeren of recreëren en zo een bijdrage te leveren aan de economie. Reizen met de trein zorgt ook voor verbinding van mensen en voor sociale inclusie. Het belang van mobiliteit in Nederland is door het Kennis Instituut Mobiliteit gewaardeerd op € 76 miljard. Hiervan is € 8.128 miljoen aan NS toe te schrijven (€ 7.776 miljoen in 2018).

Omdat reizigers hun tijd niet naar eigen behoefte kunnen besteden, leidt de reistijd van de deur-tot-deurreis tot maatschappelijke kosten. Dat geldt vooral voor tijd door vertraging en tijd in drukke treinen (bijvoorbeeld geen zitplaats). Deze negatieve impact van reizen bedroeg in 2019 € 6.044 miljoen (€ 5.745 miljoen in 2018). De verhoging van de negatieve impact wordt veroorzaakt doordat er meer met de trein is gereisd. NS heeft de impact van reistijd in drukke treinen behoorlijk verbeterd door maatregelen te nemen tegen drukte in de trein, zo zetten we meer treinen in. Kortom, uit de impactanalyse blijkt dat ‘tijd geld is’: voor een positievere impact moet de tijd van de gehele reis korter worden en tijd tijdens de reis moeten reizigers efficiënt en comfortabel kunnen besteden.

Impact van onderdelen van de reis, uitgedrukt in euro's

Toevoegen aan verslag
Print pagina