Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Mobiliteit

Als organisatieontwikkelingen gevolgen hebben voor medewerkers, zet NS vroegtijdig in op begeleiding naar ander werk binnen of buiten NS. Dit doen we om boventalligheid van medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen. In 2019 heeft het grootste deel van de boventallige medewerkers binnen de begeleidingstermijn ander passend werk gevonden. NS begeleidt medewerkers niet alleen in het kader van premobiliteit en boventalligheid, maar ook in het kader van re-integratie en outplacement. Het grootste deel van de re-integranten keert uiteindelijk terug in eigen (aangepast) werk of ander werk bij NS.
We zetten daarnaast bewust in op proactieve loopbaanontwikkeling. In 2019 zijn we gestart met Z!N Nieuwe stijl Loopbaancoaching. De ambitie is om mensen zelf de regie te laten nemen in hun (loopbaan)ontwikkeling. Ruim 500 medewerkers hebben zich hiervoor op eigen initiatief aangemeld.
Ook stimuleert NS mobiliteit onder meer door oriëntatiedagen en ontwikkelplekken voor medewerkers. Medewerkers maakten bijvoorbeeld tijdens een oriëntatiedag kennis met het werk van collega’s in het logistieke werkveld. Tijdens een ontwikkelplek kunnen medewerkers in een andere werkomgeving gedurende 3 maanden ervaring opdoen, zich verder ontwikkelen en onderzoeken of een loopbaanstap in de gekozen richting een optie is.

Toevoegen aan verslag
Print pagina