Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Arbeidsveiligheid

Als het gaat om veiligheid en gezondheid van medewerkers is onze ambitie dat ongevallen worden voorkomen en medewerkers na het werk even gezond thuiskomen als dat ze het werk zijn begonnen, zowel fysiek als mentaal. In 2019 hebben we met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) potentiële risico’s voor arbeidsveiligheid in kaart gebracht. Voor de top vijf van risico’s is een plan van aanpak ontwikkeld. Daarmee vergroten we de veiligheidsprocessen en beïnvloeden we de veiligheidscultuur positief. Met deze aanpak hebben we trede 3 van de Veiligheidsladder bereikt (2018: 2,3). De Veiligheidsladder is een certificatiemethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en te verbeteren.

Betrokkenheid van directie en management

Directie en management zijn intensief betrokken bij het arbeidsveiligheidsbeleid. Ze bespreken het periodiek aan de hand van het arbeidsveiligheidsdashboard met hun medewerkers, waarbij ook de plannen van aanpak volgend uit de RI&E gevolgd worden. In zogenaamde safety walks voert de raad van bestuur regelmatig gesprekken met medewerkers over veiligheid en gezondheid in hun eigen werkomgeving.

Chroom-6

Begin 2019 heeft het RIVM de resultaten gepresenteerd van het onderzoek Chroom-6 bij het re-integratieproject tROM in Tilburg. In het Tilburgse project tROM werkten tussen 2004 en 2012 uitkeringsgerechtigden aan onder andere NS-treinen en museumtreinen in de toenmalige werkplaats van NedTrain Tilburg. Partijen hebben samen een tegemoetkomingsregeling in het leven geroepen. De gemeente Tilburg voert de regeling namens partijen uit.
Het programma Chroom-6 was in 2019 behalve op het veilig uitvoeren van huidige werkzaamheden ook gericht op het onderzoeken van arbeidsomstandigheden van NS-medewerkers in het verleden. Dit onderzoek wordt door het RIVM uitgevoerd. Het programma Gevaarlijke stoffen richt zich op veilig werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen en voldoen aan arbo- en milieuwetgeving.

Verder doet de politie in opdracht van het Openbaar Ministerie op dit moment strafrechtelijk onderzoek, waarbij NedTrain als een van de verdachten is aangemerkt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op dit moment nog niet bekend.

Fysieke ongevallen

NS rapporteert over fysieke ongevallen op basis van de Total Recordable Rate (TRR). Het gaat daarbij om ongevallen met verzuim, inclusief de ongevallen waar vervangende werkzaamheden mogelijk waren, en ongevallen met letsel behandeld door een BIG-geregistreerd medisch functionaris, uitgedrukt in aantallen per miljoen gewerkte uren. Ongevallen door agressie vallen hier niet onder. De TRR kwam in 2019 uit op 4,5 (2018: 5,3). De daling is volledig te verklaren door het toevoegen van de medewerkers van groepsstaven en het feit dat hier geen ongevallen hebben plaatsgevonden.

Toevoegen aan verslag
Print pagina