Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Sociale veiligheid

Prestatie-indicator

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Bodemwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Klantoordeel sociale veiligheid in de trein en op het station

90%

90%

81%

83%

Het veiligheidsgevoel van reizigers op stations en in de trein is in 2019 stabiel gebleven: 90% van de reizigers geeft een 7 of hoger. Afgelopen jaar hebben we verschillende maatregelen genomen om de sociale veiligheid te bestendigen en waar mogelijk te verbeteren. We hebben bijvoorbeeld camera’s, Veiligheid & Service-personeel en particuliere beveiligers ingezet op stations waar reizigers zich onveilig voelen en waar feitelijk sprake was van criminaliteit of overlast. We hebben veiligheidsafspraken gemaakt met partners, zijn een programma tegen graffiti op treinen en stations gestart en hebben gewerkt aan antiterrorismemaatregelen.

Toegangspoortjes

Sinds 2014 zijn op steeds meer stations toegangspoortjes in gebruik genomen. Op 76 stations zijn deze inmiddels gesloten. Afgelopen jaar bleek uit onderzoek in samenwerking met CBS dat het absolute aantal boetes voor zwartrijden is afgenomen na ingebruikname van de toegangspoortjes. Ook is het aantal incidenten met betrekking tot agressie in de trein afgenomen. Het sluiten van de poortjes kan ook een oorzaak zijn van de daling van criminaliteit in de directe omgeving van het station met 9%.

Incidenten met agressie

Elk incident met agressie heeft grote impact op het leven van mensen. NS stimuleert medewerkers om agressie-incidenten altijd te melden. Het afgelopen jaar zijn er binnen heel NS 678 incidenten gemeld van agressie tegen medewerkers in de A-categorie. Dit is een daling van 15% ten opzichte van het jaar ervoor (2018: 802). De A-incidenten betroffen merendeels vormen van bedreiging (268), daarnaast was er in 163 gevallen sprake van lichamelijk geweld. Verder was er sprake van weerspannigheid (149), bespugen (76), dreigen met een wapen (17) en aanranding (5). Van het geüniformeerde personeel waren 745 medewerkers betrokken bij enige vorm van fysieke agressie (2018: 753).
In de trein is het aantal agressie-incidenten in de A-categorie vrijwel stabiel gebleven: 242 in 2019 tegenover 243 in 2018. Op het station is het aantal afgenomen met 22% (553 in 2018 tegenover 430 in 2019). Op het station zijn incidenten beter beheersbaar. Ondersteuning van Veiligheid & Service, politie en/of hulpdiensten is daar eerder ter plaatse dan op een rijdende trein.
In 2019 waren er 168 letselgevallen als gevolg van agressie tegen medewerkers (2018: 206). Dit betreft voor het grootste deel licht letsel (90%). In 153 gevallen ging het om geüniformeerde medewerkers (2018: 193), waarvan 70 opgelopen door Veiligheid & Service-medewerkers.

Toevoegen aan verslag
Print pagina