Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Stations in verbouwing

Op 31 augustus is station Heerlen na een verbouwing van 7 jaar officieel geopend. Station Heerlen is onderdeel van een totale metamorfose van het stationsgebied, waarin het Maankwartier mede dankzij een spooroverbouwing een aantrekkelijke combinatie biedt van wonen, werken en winkelen. In het station is ook een StationsHuiskamer gerealiseerd waarmee het voor reizigers van Arriva en NS aangenaam is om langer te verblijven.
Eind mei openden we de nieuwe fiets- en voetgangersverbinding bij station Zaandam. Deze nieuwe spooroverbouwing vormt de verbinding tussen het oosten en westen van de stad. Verder moderniseerden we het station, kwam er een nieuwe stationsentree en werden er winkels geopend.

In 2019 waren 14 stations in verbouwing, waaronder Amsterdam Amstel, Amsterdam Zuid, Maastricht, Rotterdam Alexander en Den Haag HS. In het voorjaar startte de restauratie van het monumentale station Maastricht. Het station wordt opnieuw ingedeeld met betere voorzieningen en oude elementen worden hersteld. Daarnaast wordt de oude visitatiehal, die nu in gebruik is bij NS, veranderd in een grand café. Reizigers krijgen na de verbouwing een station met meer voorzieningen, licht en ruimte. Een ander monumentaal station in verbouwing is Naarden-Bussum. Daar komt een nieuwe P+R, uitbreiding van fietsparkeren en een vernieuwd entreegebied aan de westzijde.
Na de zomer startte de renovatie van de stationshal van Amsterdam Amstel als onderdeel van de gebiedsontwikkeling op en rond het station. In Gouda wordt de komende jaren gewerkt aan het zuidelijk stationsgebied. Hier komen onder meer twee fietsenstallingen, een nieuw busstation, meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer, verbreding van trottoirs, goede looproute naar de binnenstad en een groene en duurzame inrichting.

Stations zijn gedurende bepaalde periodes van de verbouwingen soms onaangenamer om te verblijven dan we wensen en dit vraagt om geduld en begrip van onze reizigers. Door gerichte communicatie en bewegwijzering proberen we de overlast te minimaliseren, maar helaas is het nooit helemaal te voorkomen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina