Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2019

(in miljoenen euro's)

2019*

2018

   

Resultaat over de verslagperiode

215

116

   

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

2

-

Veranderingen in waardering tegen reële waarde verwerkt via totaalresultaat

7

-

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

2

-3

Belastingen

-

-

 

11

-3

   

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen (zie noot 29)

-

-

Belastingen

-

-

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen (zie noot 15)

-

-

 

-

-

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

226

113

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

219

103

Minderheidsbelang

7

10

Totaalresultaat over de verslagperiode

226

113

  • * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting.
Toevoegen aan verslag
Print pagina