Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Kernwaarden en gedragscode

NS kent de volgende kernwaarden: wij zijn open en betrouwbaar, wij gaan voor resultaat en wij willen vooruit. Deze waarden zijn de basis van wat we doen en wat reizigers van ons mogen verwachten. Daarnaast hanteert NS de Gedragscode, die NS-medewerkers een leidraad biedt voor het maken van afwegingen en bewuste keuzes in uiteenlopende, soms lastige situaties. De Gedragscode is in lijn met de OECD-richtlijnen en sluit aan op de Corporate Governance Code. We vragen bij medewerkers aandacht voor de gedragscode en integer werken door middel van voorlichting en integriteitsessies in de breedte van de organisatie. Verder is de NS Gedragscode een basis voor de behandeling van integriteitsmeldingen en de uitvoering van integriteitsonderzoek.

Toevoegen aan verslag
Print pagina