Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Organisatieverbetering

Om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, ontwikkelt NS zich tot een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie met effectief leiderschap. We hechten er grote waarde aan om binnen de afgesproken normen en waarden te opereren.

Open en integere cultuur

De integriteit van NS staat of valt met het gedrag van medewerkers in de dagelijkse praktijk en de keuzes die zij maken in hun werk. NS werkt sinds een aantal jaar gericht aan een sterke cultuur van openheid en aanspreekbaarheid, waarin medewerkers dilemma’s bespreken, risico’s afwegen, keuzes maken op basis van de juiste informatie en leren van fouten. Hierbij maken we gebruik van een methodiek die bewerkstelligt dat medewerkers met inzicht en enthousiasme afgewogen keuzes maken en bewust handelen. Daarnaast heeft NS een systematiek ingericht om de risico’s en issues op het gebied van integriteit en compliance in de organisatie zichtbaar en beheersbaar te maken. Doel van dit alles is een duurzame borging van integriteit, gewenst gedrag en compliance binnen NS.

Verbeterambitie

NS heeft de ambitie om integriteit en compliance structureel naar een hoger niveau te tillen. We wensen een proactieve organisatie te zijn met een open en veilige cultuur. Daarvoor is het noodzakelijk dat integriteit en compliance een vast onderdeel vormen van de bedrijfsvoering. Om te bepalen hoe we ons daarin ontwikkelen, hebben we drie keer (in 2017, 2018 en 2019) volwassenheidsmetingen uitgevoerd op de integriteitscultuur bij NS. Die laten zien dat we als NS in de afgelopen jaren zijn gegroeid naar een meer beheerste aanpak van risico’s, issues en vraagstukken op het gebied van integriteit en compliance. Ook is de kennis en het bewustzijn over deze onderwerpen in de breedte van de organisatie toegenomen. Integriteits- en compliancevraagstukken afkomstig uit de metingen, vragen en meldingen worden explicieter in de besluitvorming en (bij)sturing meegenomen. Het doel is de groei in de komende jaren door te zetten naar een proactieve organisatie.

Toevoegen aan verslag
Print pagina