Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Medewerkerbetrokkenheid

In 2018 heeft het tweejaarlijks medewerkerbetrokkenheidsonderzoek plaatsgevonden. Omdat de resultaten van het MBO 2018 over de hele linie gelijkblijvend of licht stijgend waren, heeft er in 2019 geen NS brede actie plaats gevonden. Wel zijn er specifieke activiteiten geweest die naar alle waarschijnlijkheid bijdragen aan de medewerkerbetrokkenheid:

  • De renovaties in Utrecht van de twee grootste NS panden op de Laan van Puntenburg en Laag Katrijne.

  • De afdeling Integriteit en compliance is in 2019 met diverse leermodules en teamsessies het land in gegaan om het aanspreken van collega’s en het bespreekbaar maken van dilemma’s in teams te stimuleren.

  • Bij een aantal operationele afdelingen is een programma van start gegaan om specifiek aandacht en handvatten te geven hoe om te gaan met ongewenst gedrag en gewenst gedrag te stimuleren.

Toevoegen aan verslag
Print pagina