Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Risico 8: Tekort personele capaciteit

Omschrijving

Het risico is dat NS wordt geconfronteerd met een tekort aan personele capaciteit op functionele plekken waardoor er discontinuïteit kan ontstaan in de uitvoering van cruciale processen.

Toelichting

Net als de rest van Nederland heeft NS te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Tot 2022 ontstaan in Nederland meer vacatures dan dat er nieuwe arbeidskrachten instromen. Het vervullingspercentage van vacatures en doorlooptijden ervan blijven bij NS stabiel ondanks de aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Echter is er een zorg voor de toekomstige invulling van vacatures bij rijdend personeel, IT, Techniek, Treinmodernisering, Commercie, Netwerkontwikkeling en Retail.
Bij het rijdend personeel ontstaat krapte bij hoofdconducteurs en trainmanagers internationaal. De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand betekent de komende 5 jaar een hoge uitstroom door pensionering en afnemende flexibiliteit van inzet op diensten. Tevens relevant is de toename van verzuim die de vraag naar extra capaciteit verhoogt.
Maatregelen

NS heeft strategische personeelsplanningen opgesteld en maatregelen genomen zoals frequentere vlootschouw en succession planning. Om verdere groei in verzuim te voorkomen zijn er korte-termijnacties opgezet. Managers worden bij ingewikkelde verzuimsituaties gecoacht en begeleid door de inzet van casemanagers. Een speciaal ingerichte taskforce verzuim verricht verdiepend onderzoek naar verzuimoorzaken en de aanpak daarvan, monitort voortgang en rapporteert wekelijks. Daarnaast wordt de integraliteit van de aanpak duurzame inzetbaarheid her-beoordeeld door een externe partij en werken we de (middel)lange-termijnaanpak naar een gezonde, vitale organisatie verder uit.

Trend beheersing

Na afname van dit risico in 2018 is dit risico opnieuw toegenomen. In 2019 waren de personeelstekorten nog beheersbaar, maar de komende jaren kunnen deze oplopen, ondanks de gestegen populariteit van NS als werkgever. Het gevecht om talent wordt stevig gevoerd. Focus zal daarnaast moeten blijven liggen op strategisch vooruitzien en opties afwegen hoe om te gaan met de krappe arbeidsmarkt en normalisering van verzuim.

Toevoegen aan verslag
Print pagina