Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Winstbelastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen en de waardering van tijdelijke verschillen.
De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 8,9% ten opzichte van 35,7% in 2018. De belastinglast 2019 bedraagt € 21 miljoen (2018: € 65 miljoen) en is als volgt te verklaren:

(in miljoenen euro's)

2019

 

2018

 
     

Resultaat voor belastingen

236

 

181

 
     

Belasting naar winst volgens Nederlands belastingtarief (25%)

-59

 

-45

 

Afwikkeling aangifte 2018

-1

   

Effect deelnemingsvrijstelling

5

 

4

 

Effect van afwijkende belastingtarieven in buitenlandse jurisdicties

10

 

4

 

Effect opwaardering latente belastingvordering a.g.v hogere toekomstige fiscale resultaten in Nederland

-3

 

-

 

Effect afwaardering belastinglatenties vanwege wijziging percentage

7

 

-22

 

Effect niet-aftrekbare kosten (boetes en dergelijke)

15

 

-4

 

Effect bijtelling gemengde kosten, investeringsaftrek e.d.

5

 

-2

 
     

Winstbelasting

-21

8,9%

-65

35,7%

In 2019 is de in 2017 betaalde boete ACM door NS ontvangen welke is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor de door NS ontvangen remarketing fee voor de verkoop van de Fyra treinstellen. In 2018 is het effect van de afwaardering belastinglatenties ingegeven door het belastingplan waarin het percentage vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar uiteindelijk 20,5% in 2021. Hierdoor wordt de potentiële belastingaftrek die NS te goed heeft, minder waard waardoor de latente belastingvordering met € 22 miljoen is afgewaardeerd. In 2019 is het belastingplan herzien en is het percentage vennootschapsbelasting aangepast naar 21,7% in 2021. Op basis van dit gegeven zijn de latente belastingvorderingen opgewaardeerd met € 7 miljoen. Het effect van afwijkende belastingtarieven in buitenlandse jurisdicties wordt veroorzaakt door onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat over 2019 bedraagt € 215 miljoen en is € 99 miljoen hoger dan 2018. Deze stijging is het gevolg van een hoger bedrijfsresultaat en een lagere effectieve belastingdruk. Het aandeel van Abellio in het netto resultaat daalde naar een winst over haar buitenlandse activiteiten van € 4 miljoen (2018 € 21 miljoen).

Toevoegen aan verslag
Print pagina