Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Risico 7: Verbetercapaciteit/wendbaarheid

Omschrijving

Het risico dat de ingezette verandertrajecten op gedrag en cultuur niet of te laat het gewenste resultaat opleveren, met als gevolg dat NS niet de geplande groei maakt op gebied van veiligheid, integriteit en kosten.

Toelichting

Om de dienstverlening van NS te verbeteren en operationele targets te realiseren zijn we een aantal (organisatie)veranderingen gestart. Als gevolg van afhankelijkheden tussen verbeterinitiatieven blijft het uitdagend om steeds de juiste keuzes te maken. Daarnaast kent NS een hoge complexiteit van de onderliggende processen. Tot slot vraagt een aantal verbeteringen ook een gedragsverandering van medewerkers. Dit geheel maakt het niet altijd eenvoudig om benodigde veranderingen tijdig en volledig te realiseren. De aandacht voor integriteit, veiligheid en gedrag op basis van de Hearts & Minds methodiek heeft - in de vorm van leerprogramma’s, sessies en managementaandacht - geleid tot een meetbare toename in bewustzijn. NS is op de H&M cultuurladder gegroeid van een reactieve naar een calculatieve cultuur. De uitdaging is nu om door te groeien naar een proactieve cultuur.

Maatregelen

De slagvaardigheid van NS neemt verder toe. Door het beheersen van het projectenportfolio, kunnen we knelpunten tijdig signaleren en adresseren. Daarnaast zijn we in gesprek met de (nieuwe) medezeggenschap en vakbonden over de langetermijnstrategie van NS en de daarvoor noodzakelijke veranderingen aan de hand van de veranderagenda. De wendbaarheid van NS en de ‘medewerker van de toekomst’ zijn in deze gesprekken een expliciet thema. In 2019 heeft de operatie een aantal belangrijke herinrichtingen ingevoerd na testtrajecten, waarbij implementatie nu nog aandacht vraagt. De plannen van aanpak voor veiligheidscultuur en integriteit zijn vastgesteld en lopen. Voortgang wordt elk kwartaal behandeld. Als onderdeel van het strategie-proces is een NS-breed plan van aanpak op hoofdlijnen geformuleerd dat zich richt op integrale aanpak en verankering van veranderbereidheid. Resultaten worden op deelterreinen behaald, maar versnelling blijft nodig. Dilemma’s die hiervoor beslecht moeten worden, worden geagendeerd bij de raad van bestuur.

Trend beheersing

De beheersing is door verbeterde portfoliobeheersing en bovengenoemde ontwikkelingen verbeterd. Om de dienstverlening van NS op een hoog niveau te houden en operationele targets te realiseren en de toenemende druk op financieel rendement voor de organisatie is het essentieel om de verbeteringen te blijven realiseren.

Toevoegen aan verslag
Print pagina