Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

Onze negatieve milieu-impact is onder andere het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat veroorzaakt luchtverontreiniging door de emissies van onder meer CO2, SO2, NOx en fijnstof met een negatieve impact op klimaat, natuur en gezondheid met kosten voor de maatschappij als gevolg. Door gebruik van 100% groene stroom voor treinen en gebouwen is onze impact in de afgelopen jaren fors verminderd en zelfs gehalveerd ten opzichte van 2014. Ook landgebruik, afval, watergebruik en geluidsoverlast leiden tot een negatieve milieu-impact.
Vergeleken met de auto heeft de trein heeft wel een positieve milieu-impact. Reizen met de trein voorkomt een deel van de impact van luchtverontreiniging, doordat deze, inclusief de OV-fiets, lager is dan van autoreizen en alternatief voor- en natransport. De positieve impact van geluid en landgebruik ten opzichte van de auto betreft de wegen en geluidsmaatregelen die niet genomen hoeven worden omdat reizigers voor de trein kiezen. De positieve milieu-impact vergeleken met de auto berekenden we alleen voor ‘keuzereizigers’: reizigers die een keuze kunnen en willen maken tussen de auto en de trein.
Onze negatieve milieu-impact verbeterde in 2019 met € 4 miljoen, met name doordat steeds meer trein vervangend busvervoer rijdt op biologische brandstoffen en gas voor stations en werkplaatsen steeds groener wordt ingekocht. De positieve milieu-impact van reizen met NS ten opzichte van de auto liep daardoor op tot € 301 miljoen.

Negatieve milieu-impact

De negatieve milieu-impact bedroeg in 2019 € 76 miljoen (€ 72 miljoen in 2018), onderverdeeld naar ongeveer € 7 miljoen direct als gevolg van NS en circa € 69 miljoen in de keten als gevolg van voor- en natransport, productie van treinen en elektriciteit en infrastructuur.

Toevoegen aan verslag
Print pagina