Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Resultaat over de verslagperiode en winstbestemming

Over 2019 is een aan de aandeelhouder toe te rekenen winst van € 208 miljoen gerealiseerd. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van € 73 miljoen, zijnde 35% van het resultaat over 2019 en het resterende bedrag van € 135 miljoen aan de reserves toe te voegen.

ROE

Het rendement op het eigen vermogen (ROE) is in 2019 toegenomen naar 5,6% (3,0% in 2018). Op basis van het onderliggend resultaat exclusief IFRS 16 is de ROE toegenomen van 4,0% in 2018 naar 4,6% in 2019. NS streeft op langere termijn naar een normrendement op het geïnvesteerd vermogen zoals met de aandeelhouder, het Ministerie van Financiën, is afgesproken. Het normrendement in combinatie met een gezonde financiële positie stelt NS in staat om zelfstandig haar financiering in de markt aan te trekken die nodig is om de investeringen te financieren.

Toevoegen aan verslag
Print pagina