Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten  

2019

2018

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in NL 

2.661

2.510

Stationsontwikkeling en -exploitatie in NL 

547

592

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer in het Verenigd Koninkrijk 

2.919

2.467

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in Duitsland 

534

357

Totale opbrengsten

6.661

5.926

De opbrengsten bedroegen € 6.661 miljoen in 2019 ten opzichte van € 5.926 miljoen in 2018, een stijging van 12,4 %. Het grootste deel van deze stijging is behaald in het buitenland. In het Verenigd Koninkrijk zorgt een autonome groei van 9,6% en de start van de concessie East Midlands in augustus 2019 (€ 193,1 miljoen) voor een forse stijging van de opbrengsten met € 452 miljoen. In Duitsland zorgt voornamelijk de start van de concessies Rhein-Ruhr-Express (RXX) in regio NordRhein Westfalen en Dieselnetz Sachsen-Anhalt (DISA) in Midden Duitsland (december 2018) en Stuttgarter Netz (STN) in Baden Württemberg voor een stijging van de opbrengsten (€ 177 miljoen).
De afname van opbrengsten Stationsontwikkeling en –exploitatie wordt vooral veroorzaakt doordat we diverse winkelformules zoals Broodzaak, Smullers en Starbucks door middel van een marktuitvraag in de markt hebben gezet. Hierdoor dalen de opbrengsten uit retailactiviteiten, maar stijgen de verhuuropbrengsten.

Opbrengsten Nederland (2019 € 3.208 miljoen, 2018 € 3.102 miljoen)

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein in Nederland

De opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per trein namen toe met 6% tot € 2.661 miljoen (2018: € 2.510 miljoen). De jaarlijkse prijsindexatie (1,8%) en volumegroei/groei van het aantal reizigerskilometers met 3,7% (2018:2,4%) droegen hieraan bij. Er is zowel sprake van een groei in de daluren als in de spits. Uitgesplitst naar klasse is de procentuele stijging in de 1ste klas het hoogst, waarmee een hogere gemiddelde opbrengst wordt gerealiseerd. NS realiseerde hogere opbrengsten door vooral meer losse reizen (+7,6%) in zowel de sociaal-recreatieve als de forensenmarkt. Daarnaast groeiden de opbrengsten uit verkoop van abonnementen (+6,0%). Sociaal recreatief heeft de succesvolle introductie van het NS Flex abonnement daaraan bijgedragen. Ook in de zakelijke markt zijn de opbrengsten toegenomen. De opbrengsten uit de OV-studentenkaart zijn licht gestegen (+2,2%); dat wordt met name veroorzaakt door meer afgenomen kaarten voor hbo-studenten. De aantrekkende economie (het aantal werkzame personen in Nederland, belangrijk voor het spitsvervoer, groeide in 2019 met 1,9%), de gestegen koopkracht, de (dal)gerichte marketingacties en de introductie van NS Flex hebben een positieve impact op de opbrengsten. De opbrengsten uit internationaal vervoer zijn met € 10 miljoen (6,6%) gestegen. Deze groei is vooral gerealiseerd op de bestemmingen Brussel, Berlijn en Frankfurt.

Opbrengsten stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

De opbrengsten uit stationsontwikkeling en -exploitatie zijn in 2019 afgenomen met € 45 miljoen tot € 547 miljoen. De daling is het gevolg van het feit dat de retailformules Broodzaak, Smullers en Starbucks door middel van een marktuitvraag in de markt zijn gezet waardoor de retailopbengsten dalen en de verhuuropbrengsten stijgen. Gecorrigeerd voor dit effect stijgen de opbrengsten met name als gevolg van een stijging van het aantal OV-fietsritten (van 4,2 miljoen in 2018 naar 5,3 miljoen in 2019), extra parkeerinkomsten, een hoger resultaat verkopen onroerend goed en een Like for Like stijging van de retailomzet van de retailformules die NS zelf exploiteert, waaronder AH to go, Kiosk en Rituals, met ruim 4%.

Opbrengsten VK (2019 € 2.919 miljoen, in 2018 € 2.467 miljoen)

Opbrengsten gerelateerd aan het vervoer in het Verenigd Koninkrijk

De opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per trein in het Verenigd Koninkrijk door Abellio zijn in 2019 met 18,9% gestegen, waarvan autonoom 10,4%, bij vergelijking van de omzet in Britse ponden. Deze groei betreft de concessies Greater Anglia, ScotRail en West Midlands en de start in augustus 2019 van de concessie East Midlands. Merseyrail, de joint venture met Serco waarin Abellio een 50% belang heeft, realiseerde een omzetgroei van ruim 10%. De opbrengsten gerelateerd aan het vervoer per bus in het Verenigd Koninkrijk door Abellio zijn licht toegenomen met 0,8%. Hierin is tevens het vervangend busvervoer verantwoord welke wordt verzorgd voor de treinbedrijven van Abellio in het Verenigd Koninkrijk indien verstoringen optreden in de dienstregeling.
De opbrengsten omgerekend in euro’s bedraagt € 2.919 miljoen en zijn met € 452 miljoen gestegen vergeleken met 2018 (€ 2.467 miljoen). De gemiddeld hogere koers van de Britse pond in 2019 ten opzichte van de gemiddelde koers van 2018 had een positief effect op de opbrengsten in euro’s van € 25,1 miljoen.

Opbrengsten Duitsland (2019 € 534 miljoen, in 2018 € 357 miljoen)

In Duitsland heeft Abellio een omzet gerealiseerd van € 534 miljoen, een groei van € 177 miljoen. Deze groei wordt vooral gerealiseerd door de start van de concessies DISA en RRX op 9 december 2018 welke in 2019 voor het gehele jaar meetellen en de start van STN (Baden - Württemberg) in juni 2019. Met de in 2020 nog te mobiliseren concessies groeit de omzet in 2021 naar ongeveer € 830 miljoen. Alle concessies zijn het resultaat van biedingen tot augustus 2016. Sinds 2016 zijn er geen nieuwe concessies gewonnen. Er worden momenteel ook geen nieuwe biedingen op concessies in Duitsland voorbereid.

Toevoegen aan verslag
Print pagina