Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Resultaten 2019

NS werkte in 2019 toe naar de midterm review over de eerste helft van de concessie (2015-2019), waarin de overheid in 2020 onze prestaties beoordeelt. Door de reiziger op 1, 2, en 3 te zetten maken we de treindienst robuuster, en bieden we een drempelloze reis van deur tot deur. Over onze resultaten rapporteren we open en transparant.

Concessie hoofdrailnet 2015-2025

In december 2014 verleende de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de vervoerconcessie aan NS per 1 januari 2015. De concessie heeft een looptijd van tien jaar. Waar de vervoerconcessie zich richt op de lange termijn, stelt NS ook jaarlijks een vervoerplan op voor het komende jaar. In het vervoerplan hebben we onze ambities en doelstellingen gekoppeld aan concrete acties en prestatie-indicatoren voor het komende jaar, zodat de doelen over de looptijd van de concessie worden behaald. De definities van de kpi’s en de omschrijving van de gehanteerde meetmethodes vindt u in de Definities Vervoersconcessie 2020.

Bodem- en streefwaarden

Bodemwaarde: Waarde voor het jaarlijks minimaal te realiseren prestatieniveau op een prestatie-indicator.
Streefwaarde: Waarde voor een te realiseren prestatieniveau op een prestatie-indicator in 2019 en 2024.

In de concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025 staat voorgeschreven dat de midterm review wordt uitgevoerd over de eerste helft van de concessie. In deze evaluatie wordt getoetst of de uitvoering van de concessie door NS heeft geleid tot de voor de Lange Termijn Spooragenda noodzakelijke verbetering. Tijdens de midterm review zullen ook de bodem- en streefwaarden worden bepaald voor de periode 2020-2024.

Gewijzigde indicatoren

De KPI’s waarover NS maandelijks rapporteert, zijn gedefinieerd en vastgelegd. Elk jaar wordt er gekeken of er aanleiding is om de definitie van kpi’s te wijzigen. Aan het einde van 2019 heeft deze controle weer plaatsgevonden voor het jaar 2020. Uit deze controle zijn geen inhoudelijke wijzigingen voortgekomen die van invloed zijn op de betekenis of waarde van de kpi’s.

Achtergrond van de prestaties op de HSL-Zuid

Treinritten per dag HSL-Zuid, naar de stand van 31-12 van het betreffende jaar

 

2019

2018

2017

2013

Intercity direct

    

Amsterdam-Breda

68

68

70

 

Amsterdam-Rotterdam

66

64

62

 

Intercity Den Haag-Eindhoven

73

73

73

 

Thalys                 

    

Amsterdam-Parijs

22

26

26

8

Amsterdam-Lille

 

2

2

2

Marne-la-Vallee

4

   

Brussel

5

   

Intercity Brussel

32

32

  

Eurostar

6

4

  

Totaal

276

   

Prestaties 2019

De HSL-Zuid is een populaire lijn. Reizigers zijn steeds tevredener, onder andere door een betere punctualiteit en een grotere zitplaatskans. De resultaten zijn in de basis goed. NS en ProRail zetten zich maximaal in voor de verbetering van de prestaties voor reizigers op de HSL-Zuid. Eind 2018 tot en met begin 2019 vertoonde de reizigerspunctualiteit een dip, onder meer door de softwarefout in de TRAXX-locomotieven. In maart is de fout hersteld en zijn de prestaties sterk verbeterd.

Door een veelheid aan maatregelen waaronder planwijzigingen, extra aandacht en opleiding voor medewerkers en een nieuw protocol voor strandingen presteerden we voor het derde achtereenvolgende jaar beter dan de bodemwaarde.

Complexiteit HSL-Zuid

Onder andere door de complexiteit en de ligging van de infrastructuur blijft het bieden van een betrouwbare dienstverlening op de HSL-Zuid een uitdaging. De combinatie van infrastructuur, beveiliging, materieel en dienstregeling is uniek. Over de HSL-Zuid rijden drie typen treinen in hoge frequentie. De HSL-lijn bestaat uit zowel nieuw aangelegd als conventioneel spoor met meerdere systeemovergangen voor zowel stroomvoorziening als beveiligingssysteem. De reis met de trein over de HSL-Zuid van Amsterdam naar Brussel betekent dat de trein zes keer een spanningssluis passeert, waar gewisseld wordt van spanning en beveiligingssysteem. Op de deze treinverbinding heeft de trein met vier verschillende beveiligingssystemen en drie verschillende stroomsterkten als stroomvoorziening te maken. Dit alles leidt tot een hoge storingsgevoeligheid met al snel grote gevolgen voor reizigers.

Een ingrijpende wijziging aan de infrastructuur is nodig om op lange termijn prestaties goed te krijgen en structureel te verbeteren. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van NS en ProRail.
In de langetermijnvisie HSL-Zuid hebben NS en ProRail een serie maatregelen uitgewerkt om de prestaties op lange termijn op hetzelfde niveau te brengen als op het hoofdrailnet. Voorbeeld van zo’n maatregel is het verhelpen van ontwerpfouten in de spoorbaan, zoals de verschillende spanningssluizen en beveiligingssystemen.

Instroom Intercity Nieuwe Generatie op de HSL

In 2021 stroomt de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) in op de HSL-Zuid ter vervanging voor de TRAXX-locomotieven. In 2020 vinden er testritten plaats op het hoofdrailnet. De treinen zijn al getest op testlocaties in het buitenland.

Vernieuwde governance

De governance voor de HSL wordt vanaf start dienstregeling 2020 herzien. Na een succesvolle proefperiode starten we onder andere met een Procestafel HSL. Daaraan voeren we frequent overleg met alle ketenpartners over de prestaties van de HSL-Zuid en over specifieke treinproducten zoals de Thalys, Intercity direct en Intercity Brussel.

Toevoegen aan verslag
Print pagina