Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Risico 10: Marktordening

Omschrijving

Het risico dat het kabinet kiest voor een andere inrichting van de spoorse ordening, inclusief de reikwijdte van het hoofdrailnet, HSL-Zuid, omgang met open toegang en de positie van NS Stations na 2024, waardoor de prestaties naar de reiziger onder druk komen te staan en de bedrijfsactiviteiten van NS worden geraakt. De bewindspersoon van IenW heeft aangekondigd medio 2020 een besluit te nemen over de ordening van de spoorsector na 2024.

Toelichting

In het regeerakkoord zijn enkele voornemens geuit met betrekking tot de ordening op het spoor die NS zouden kunnen raken. Zo onderzoekt het kabinet de mogelijke decentralisatie van vier spoorlijnen. Ook heeft IenW een aantal andere onderzoeken aangekondigd die haar moeten helpen bij het nemen van een besluit over de ordening van de spoorsector. Zo onderzoekt zij de positie en de exploitatie van stations en loopt er een onderzoek naar de HSL-Zuid, open toegang en een ‘gelijk speelveld’. Ook zullen de uitkomsten van de midterm review betrokken worden.

Maatregelen

Binnen NS lopen diverse verbeterprogramma’s. De effecten daarvan laten een verbeterde performance zien, zowel op het gebied van de treindienst als op en rond de stations. Ook loopt NS op schema in het behalen van haar prestatieafspraken. De prestaties op de HSL-Zuid blijven echter achter, onder andere door de complexiteit in de samenloop van de infrastructuur en het materieelhet systeem. Verder werkt NS continu aan het verbeteren van haar dienstverlening aan de reiziger. NS werkt mee aan de onderzoeken van het ministerie ter voorbereiding op een beslissing over de ordening van de spoorsector na 2024.

Trend beheersing

De onzekerheid omtrent de marktordening blijft onverminderd groot. NS zet zich continu in om een goede performance te blijven realiseren.

Toevoegen aan verslag
Print pagina