Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

Onze impact op Nederland

Bijna 11 miljoen Nederlanders maken elk jaar gebruik van NS en met dagelijks meer dan 1,3 miljoen reizen hebben we een grote impact op de maatschappij. Dat zien we op gebieden als mobiliteit, veiligheid, emissies en onze bestedingen. In dit hoofdstuk geven we onze maatschappelijke impact transparant weer. Dat doen we door onze positieve en negatieve milieu- en sociaaleconomische effecten op de omgeving uit te drukken in euro’s.

Onze impact in een notendop

Onderstaand schema geeft de ontwikkeling weer van onze impact van afgelopen jaren en ten opzichte van referentiejaar 2014.
In 2019 maakten reizigers ruim 361 miljoen meer kilometers met de trein ten opzichte van 2018. Daardoor is onze positieve maatschappelijke impact op mobiliteit en veilig reizen ten opzichte van de auto opnieuw verbeterd. De negatieve impact door reistijd is daardoor ook toegenomen. Omdat treinreizigers meer bewegen, berekenen we sinds 2018 voor NS onze positieve maatschappelijke impact op gezondheid. Afgelopen jaar is die gestegen. Onze milieu-impact is met name gestegen door de toename van het aantal reizigers. Door een groter personeelsbestand is de positieve impact van bestedingen en opleidingen verhoogd. Een nieuwe rekenmethodiek voor arbeidsveiligheid kan niet voor vorige jaren berekend worden, waardoor vergelijken niet mogelijk is.

Maatschappelijke
impact NS

Impact 2019

% tov 2018

% tov 2014

 

Impact
ten opzichte van de auto

% tov 2018

% tov 2014

 

(in € miljoen)

   

(in € miljoen)

  
        

mobiliteit

8.128

5%

14%

 

nvt

  

bestedingen

1.370

0%

10%

 

nvt

  

opleiding

13

9%

36%

 

nvt

  

reistijd

-6.044

5%

17%

 

nvt

  

milieu

-76

6%

-47%

 

301

4%

30%

veiligheid en gezondheid

-141

7%

nvt

 

629

2%

15%

Toevoegen aan verslag
Print pagina