Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

2. Kosten personeel

(in miljoenen euro's)

2019

2018

Lonen en salarissen

1.746

1.629

Premies sociale verzekeringen

236

205

Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen

103

107

Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen

40

32

Overige personeelskosten

75

82

Inhuur personeel

105

111

Totaal

2.305

2.166

De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt:

(in fte)

2019

2018

Nederland

17.792

18.734

Verenigd Koninkrijk

15.955

12.936

Duitsland

2.365

1.657

Totaal

36.112

33.327

De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt:

(in fte)

2019

2018

Nederland

17.750

18.381

Verenigd Koninkrijk

16.247

13.162

Duitsland

2.676

2.028

Totaal

36.673

33.571

De toename van het aantal fte’s in het Verenigd Koninkrijk (zowel gemiddeld als ultimo) wordt voornamelijk veroorzaakt door de start van de East Midlands concessie op 18 augustus 2019.

Beloningen van bestuurders

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2018

De heer R.H.L.M. van Boxtel

460.294

42.626

-

11.093

4.368

14.677

533.058

De heer H.L.L. Groenewegen

361.014

30.713

16.920

2.738

4.368

14.677

430.430

Mevrouw M.E.F. Rintel

361.014

33.272

2.784

2.738

4.368

14.677

418.852

Mevrouw S.M. Zijderveld

361.014

30.713

16.920

2.738

4.368

14.677

430.430

De heer T.B. Smit

361.014

30.713

-

2.738

4.368

14.677

413.510

Totaal

1.904.350

168.036

36.624

22.045

21.840

73.385

2.226.280

        
        

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2019

De heer R.H.L.M. van Boxtel

469.593

43.440

-

9.588

4.368

15.009

541.998

De heer H.L.L. Groenewegen

368.308

31.286

16.920

2.400

4.368

15.009

438.291

Mevrouw M.E.F. Rintel

368.308

33.893

2.784

2.400

4.368

15.009

426.762

Mevrouw S.M. Zijderveld*

122.402

10.385

5.640

800

1.456

5.003

145.686

De heer T.B. Smit

368.308

31.286

-

2.400

4.368

15.009

421.371

Mevrouw A.M.E. de Vries**

78.918

6.728

967

510

928

3.187

91.238

Totaal

1.775.837

157.018

26.311

18.098

19.856

68.228

2.065.347

  • * Mevrouw Zijderveld is per 1 mei 2019 afgetreden
  • ** Mevrouw De Vries is per 15 oktober 2019 toegetreden tot de raad van bestuur

Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloning van de raad van bestuur in het bestuursverslag.

Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)

(in euro's)

Vaste en variabele beloning

Pensioenlasten

Beëindingsvergoeding (excl. juridische kosten)

Totaal

2018

2.346.038

125.964

-

2.472.002

2019

1.946.593

115.350

-

2.061.943

Dit betreft managers met een statutaire bevoegdheid en managers met een specifieke portefeuille.

Beloning commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2019 bedraagt in totaal € 233.792 (2018: € 226.053). De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

(in euro’s)

2019

2018

G.J.A. van de Aast

46.545

45.624

Voorzitter RvC , lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

J.J.M. Kremers

38.495

37.734

Voorzitter risk- en auditcommissie

  

P. Rosenmöller

19.401

44.778

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie, Vice voorzitter RvC (tot 1 juni 2019)

  

N. Albayrak (vanaf 1 juni 2019)

20.546

-

Vanaf 1 juli 2019 lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

M.E. van Lier Lels

35.905

32.327

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 vice voorzitter RvC

  

J.L. Stuijt

38.526

34.146

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

  

W.J. van der Feltz

34.374

31.444

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

Totaal

233.792

226.053

De gemiddelde vergoedingen 2019 voor de verschillende functies (exclusief onkostenvergoeding) zijn als volgt:

(in euro’s)

2019

2018

Voorzitter RvC

38.605

37.840

Vice voorzitter RvC

34.192

33.516

Lid RvC

28.678

28.110

Voorzitter risk- en auditcommissie

8.272

8.108

lid risk- en auditcommittee

2.757

2.703

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

8.272

8.108

Lid remuneratie- en nominatiecommissie

2.757

2.703

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina