Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
flow

3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

2019*

2018

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

322

291

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

8

8

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

71

62

Afschrijvingskosten Gebruiksrechten

422

-

Totaal afschrijvingskosten

823

361

   

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming Materiële vaste activa

-

-

Bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten

-

-

Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

-

-

Bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten

-

-

Totaal bijzondere waardeverminderingen

-

-

   

Totaal

823

361

  • * Vanaf 1 januari 2019 is IFRS 16 toegepast met de aangepaste retrospectieve benadering. Het cumulatieve effect van de invoering van IFRS 16 is verwerkt als een aanpassing in de openingsbalans, zonder aanpassing van vergelijkende informatie zoals opgenomen in de algemene toelichting.

Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.

Toevoegen aan verslag
Print pagina